Emancipació dels joves extutelats: situació actual i reptes de futur

Show simple item record

dc.contributor.author Ballester Brage, Luis
dc.contributor.author Oliver Torelló, Josep Lluis
dc.date.accessioned 2018-09-26T08:52:57Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147720
dc.description.abstract Al llarg de 2012 es va crear una xarxa estatal de col·laboració, denominada Jóvenes e Inclusión (JEI). El seu repte era facilitar la inclusió dels infants i joves en situació de risc o di cultat social. La xarxa es va constituir a partir d'una sèrie d'entitats socials del tercer sector (Igaxes3 i Fundación Trébol, Galícia; Opción 3 i Fundación ISOS, Madrid; Servei Solidari, Catalunya, i la Fundació Natzaret), juntament amb cinc universitats (USC, Santiago; UdC, la Corunya; UNED, Madrid; UdG, Girona, i UIB, Balears). Entre els diversos projectes que s'han desenvolupat, cal destacar la recerca realitzada al llarg de 2014 i 2015. Es tracta d'una recerca feta amb el suport dels fons EEAGRANTS 2009-2014 (Projecte PI-218). La investigació se centrava en l'anàlisi, avaluació i millora dels processos d'intervenció per a l'emancipació de joves en di cultat i/o risc. La direcció tècnica va ser desenvolupada per quatre investigadors, un per cada universitat participant: José Antonio Caride (USC), Carmen Monserrat (UdG), Miguel Melendro (UNED) i Lluís Ballester (UIB), però els equips foren molt amplis, comptant a Santiago amb Belén Caballo, Rita Gradaille i Ángela de Valenzuela; a Madrid amb José Quintanak i Ángela Cabrera; a Girona amb Ferran Casas i Mireia Baena; a Balears amb Josep Lluís Oliver i Marta Jaume. Com és evident, tota la recerca va comptar amb la col·laboració dels equips de les entitats participants.També cal destacar la col·laboració dels Serveis d'Infància de les quatre comunitats implicades, els quals van donar facilitats per a l'estudi. La investigació va ser presentada a un congrés celebrat a Santiago de Compostel·la el mes de setembre de 2015 i a un altre celebrat a Palma el mes de febrer de 2016. Actualment ja es disposa de la publicació sobre els diversos informes generats (Ballester, Caride, Melendro, Montserrat, 2016).
dc.format application/pdf
dc.relation.isformatof Reproducció del document publicat a:
dc.relation.ispartof Anuari de l'educació de les Illes Balears, 2016, vol. 2016, p. 112-119
dc.rights (c) Ballester Brage, Luis et al., 2016
dc.title Emancipació dels joves extutelats: situació actual i reptes de futur
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-09-26T08:52:58Z
dc.date.embargoEndDate
dc.embargo
dc.subject.keywords Emancipación juvenil
dc.subject.keywords Servicios de Protección de Menores
dc.subject.keywords Sistema de protección a la infancia
dc.subject.keywords Estudio longitudinal
dc.subject.keywords historias de vida
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record