Efectes terapèutics del cacau sobre el sistema cardiovascular. ¿Disminueix la pressió sanguínia per ser utilitzat com a tractament per a la hipertensió?

Show simple item record

dc.contributor Pedro Gómez, Joan Ernest de
dc.contributor.author Barceló Oliver, Marta
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-01T06:56:13Z
dc.date.available 2018-10-01T06:56:13Z
dc.date.issued 2018-10-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147845
dc.description.abstract [cat] Objectius – Aquest estudi té l’objectiu principal de saber si el consum de xocolata influeix en el sistema vascular, si produeix una disminució de la pressió arterial (PA). Com a objectius secundaris es vol saber si el tipus de xocolata consumida canvia els resultats, la dosi adequada i els posteriors efectes secundaris d’aquest consum. Mètodes – S’ha realitzat una recerca bibliogràfica a 3 bases de dades diferents de les quals hem extret 20 articles, compresos en els últims 10 anys. Es tracta d’una revisió de casos. Resultats – Es van obtenir resultats significatius sobre la pressió sanguínia, amb una reducció de la pressió arterial sistòlica de fins a 6 – 7 mmHg i una reducció de la pressió arterial diastòlica de fins a 2 – 5 mmHg. Aquestes reduccions van mostrar una gran evidència per aconseguir respondre els objectius Conclusions – El consum de xocolata porta efectes beneficiosos sobre l’organisme, sobretot a nivell cardiovascular. Aconsegueix disminuir la pressió arterial a estudis de curt termini, fent falta estudis de més duració per confirmar els efectes ca
dc.description.abstract [eng] Objectives – This study has the main objective of knowing if the consumption of chocolate influences the vascular system, if it causes a decrease in blood pressure (PA). As secondary goals, it is wanted to know whether the type of chocolate consumed changes the results, the appropriate dose and the subsequent side effects of this consumption. Methods – A bibliographic research has been carried out in 3 different databases from which we have extracted 20 articles, in the last 10 years. This case is a review. Results – Significant results were obtained on blood pressure, with a reduction in systolic blood pressure of up to 6 – 7 mmHg and a reduction in diastolic blood pressure of up to 2 – 5 mmHg. There reductions showed great evidence to be able to meet the objectives. Conclusion – Chocolate consumption has beneficial effects on the body, especially at the cardiovascular level. It manages to reduce blood pressure to short-term studies, with longer studies being required to confirm the effects. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Cacau ca
dc.subject.other Chocolate ca
dc.subject.other Pressió sanguínia ca
dc.subject.other Epicatequina ca
dc.subject.other Cocoa ca
dc.subject.other Chocolate ca
dc.subject.other Blood pressure ca
dc.title Efectes terapèutics del cacau sobre el sistema cardiovascular. ¿Disminueix la pressió sanguínia per ser utilitzat com a tractament per a la hipertensió? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics