Poden actuar les xarxes socials com a teràpia d’afrontament en pacients oncològics adults joves?

Show simple item record

dc.contributor Miró Bonet, Rosa
dc.contributor.author Pou Amer, Margalida
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-02T12:06:06Z
dc.date.available 2018-10-02T12:06:06Z
dc.date.issued 2018-10-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147880
dc.description.abstract [cat] Els adults joves diagnosticats de càncer es troben de sobte davant una malaltia poc pròpia per la seva edat, amb tot el que això comporta. Moltes vegades les necessitats psicosocials són majors en aquesta franja d’edat i no són cobertes pels professionals sanitaris. L’ús de les xarxes socials ha augmentat considerablement, i cada vegada són més usades per a cercar o publicar informació sobre salut. Els joves són els més propensos a utilitzar aquests tipus d’eines però encara està en controvèrsia la seva utilització envers temes de salut. Per tant, emergeix la necessitat d’investigar les avantatges i desavantatges d’usar les xarxes socials. Les xarxes socials tenen molts d’avantatges com apropar persones amb mateixes circumstàncies, és un mètode barat i que pot arribar a molta gent a temps real entre d’altres; però presenta inconvenients referents a la privacitat, la confidencialitat i la qualitat de la informació publicada. També és d’interès identificar quines són les estratègies per difondre informació sobre el càncer a les xarxes socials, on el contingut visual és el recurs que capta més l’atenció de l’observador. Però, l’objectiu principal és veure si les xarxes socials poden ajudar a l’enfrontament dels pacients adults joves diagnosticats amb càncer. L’evidència mostra que és molt important una bona relació metge-pacient, però les xarxes socials han resultat ser un mitjà convenient per acumular recursos d’afrontament i complementar l’activitat professional. ca
dc.description.abstract [eng] Young adults diagnosed with cancer are surprised by an unusual illness for their age, with all that it implies. Usually, the psychosocial needs are bigger during this stage of life and they are not cover by the healthcare professionals. The usage of the social networks has increased considerably and they are more used for searching or publishing information about health. Young adults are more likely to use these types of tools but there are some doubts about the usage for medical purposes. Therefore, it exists a need to do some research about the pros and cons of the usage of the social networks. Social networks have a plenty of pros such as get people in touch with the same conditions or circumstances, it is a cheap method and it can reach a lot of people in real time and so on, but there are some cons regarding privacy, confidentiality and the quality of the information published. Moreover, it is important to identify which are the strategies to reveal information about cancer in social networks, where the visual content is the resource that really attracts the attention to the lurker. However, the main aim is to ensure that social networks are able to help young patients who are diagnosed with cancer coping. Studies reveal that it is important to stablish a good doctor-patient relationship, but social networks have turned out to be a good way to accumulate resources in order to confront and complete the professional activity. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Càncer ca
dc.subject.other Xarxes socials ca
dc.subject.other Enfrontament ca
dc.subject.other Informació sanitària ca
dc.subject.other Suport social ca
dc.subject.other Adult jove ca
dc.title Poden actuar les xarxes socials com a teràpia d’afrontament en pacients oncològics adults joves? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record