Journal of Business Ethics: Un estudi bibliomètric

Show simple item record

dc.contributor Mulet Forteza, Carlos
dc.contributor.author Parera Suàrez, Mireia
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-18T09:39:03Z
dc.date.available 2018-10-18T09:39:03Z
dc.date.issued 2018-10-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148119
dc.description.abstract [cat] La Journal of Business Ethics (JBE) és una revista líder internacionalment en els camps de l’ètica i dels negocis. La JBE va celebrar el seu 35è aniversari a l’any 2017. Per aquest motiu, aquest estudi realitza un estudi bibliomètric de tots els treballs publicats a la revista fins a l’any 2017. L’objectiu principal d’aquest estudi és donar una visió general dels principals factors així com de l’estructura acadèmica de la revista. Per a poder dur a terme la visió general, analitzem l’estructura de citació de la revista, els articles més citats, l’índex-H, les cites per document, les principals paraules claus i els autors, institucions i països principals de la revista pel seu nombre de publicacions. El treball s’ha realitzat a partir de la Web of Science. Per a que la visió general sigui més completa, també hem realitzat un mapeig gràfic del material bibliogràfic emprant el VOS viewer software. L’anàlisi gràfic empra eines com la co-citació, la citació, l’acoblament bibliogràfic, i la co-ocurrència de les paraules claus. Els resultats obtinguts ens indiquen que la JBE és una de les principals revistes a l’àrea de l’ètica, amb publicacions sorgides d’una amplia gamma d’autors, d’institucions i de països d’arreu del món. ca
dc.description.abstract [eng] The Journal of Business Ethics (JBE) is a leading international journal in the fields of ethics and Business. The JBE celebrated its 35th anniversary by 2017. For this reason, this study carried out a bibliometric study of all the papers published in the journal until 2017. The main objective of this study is to provide an overview of the main factors and the academic structure of the journal. In order to carry out the overview, we analyse the citation structure of the journal, the most cited articles, the h-index, cites per paper, the most commonly used keywords and the leading authors, institutions and countries in the journal. The study has been done from the Web of Science. To make the overview more complete, we made a graphic mapping using the VOS viewer software. The graphical analysis uses co-citation, citation, bibliographic coupling and co-occurrence keywords. The results obtained indicate that JBE is one of the leading journals in the area of ethics with publications from a wide range of authors, institutions and countries worldwide. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus ca
dc.subject.other Bibliometria ca
dc.subject.other JBE ca
dc.subject.other Estructura de citació ca
dc.subject.other Web of Science ca
dc.subject.other VOSviewer software ca
dc.subject.other Ranking ca
dc.title Journal of Business Ethics: Un estudi bibliomètric ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics