Impactes del turisme sobre els residents Bases per a un estudi de valoració contingent en el cas de Magaluf

Show simple item record

dc.contributor Torres Figuerola, Catalina Maria
dc.contributor.author Palerm Llabrés, Joan
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-18T12:05:02Z
dc.date.available 2018-10-18T12:05:02Z
dc.date.issued 2018-10-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148161
dc.description.abstract [cat] Actualment Magaluf és conegut a tot el món com exemple del turisme de masses, de sol i platja, oci nocturn i permissivitat; un lloc on els hotels, urbanitzacions, rètols i llums de neó defineixen el seu paisatge. Aquest estudi s’orienta a avaluar primer com ha impactat aquest model turístic de masses sobre la població, pràcticament inexistent als anys 60, i després veure quins són els impactes demogràfics, econòmics, socioculturals i mediambientals que resulten d’aquesta complexa interacció entre els turistes; Magaluf com a lloc de destinació i les seves característiques; i la població resident. A més, el treball es centra en elaborar un qüestionari de Valoració Contingent per estimar quins son els impactes que més problemàtica tenen sobre els residents de manera que s’obtengui informació que sigui útil per les administracions i els hotelers per poder implantar mesures respecte a la millora social, dels serveis, de la inversió, conservació, millora i recuperació de l’entorn degradat... Fer per tant, un Magaluf més sostenible i la vida dels residents més agradable. ca
dc.description.abstract [eng] Magaluf is currently known throughout the world as an example of mass tourism, sun and beach, nightlife and permissiveness; a place where hotels, urbanizations, signs and lights define their landscape. This study aims to evaluate first how this mass tourism model has impacted the population, practically non-existent in the 60s, and then see the demographic, economic, sociocultural and environmental impacts that result from this complex interaction between tourists; Magaluf as a place of destination and its characteristics; and the resident population. In addition, the work focuses on developing a questionnaire of Contingent Valuation to estimate the most problematic impacts on residents to obtain information that is useful for the administrations and hoteliers to be able to implement measures with respect to the social improvement, services, investment, conservation, improvement and recovery of the damaged environment... Make Magaluf more sustainable and therefore, the life of residents more pleasant. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus ca
dc.subject.other Magaluf ca
dc.subject.other Impactes del turisme ca
dc.subject.other Valoració contingent ca
dc.subject.other Qüestionari ca
dc.title Impactes del turisme sobre els residents Bases per a un estudi de valoració contingent en el cas de Magaluf ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record