Melanisme a tortugues: Possibles mutacions al gen MC1R

Show simple item record

dc.contributor Ramon Juanpere, Cori
dc.contributor.author Garvi Barceló, Marina
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-19T10:17:44Z
dc.date.available 2018-10-19T10:17:44Z
dc.date.issued 2018-10-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148174
dc.description.abstract [cat] A les Illes Balears podem trobar l’espècie Testudo hermanni, comunament anomenada tortuga mediterrània. Es tracta d’una espècie exclusiva d’Europa, concretament de regions de clima mediterrani i submediterrani. A partir de diversos estudis, tals com la seqüenciació del gen mitocondrial 12S rRNA o la genotipació de diversos microsatèl·lits polimòrfics s’ha identificat que totes les tortugues de Mallorca tenen un mateix punt d’origen al nord-est de la península Ibèrica i alhora, aquestes procedeixen del sud d’Itàlia, arribades a través del transport humà. Actualment s’ha trobat una població a Mallorca d’exemplars amb un grau de melanisme superior a l’habitual. En aquest treball s’estudiarà si la pigmentació, més concretament el melanisme d’aquesta espècie té relació amb el gen MC1R, que codifica per a una proteïna clau en la regulació de la síntesi de diversos pigments a diferents grups de vertebrats. A partir de diverses mostres de sang de tortugues amb diferent grau de melanisme, es realitzà una extracció, amplificació, purificació i seqüenciació del gen MC1R que finalment s’analitzà i es va concloure que no presenta correlació amb el grau de melanisme. El gen ha resultat monomòrfic donat que no hi ha cap tipus de variabilitat entre les seqüències, plantejant un possible problema de conservació per aquesta població. ca
dc.description.abstract [eng] In the Balearic Islands we can find the Testudo hermanni species, commonly called the Mediterranean turtle. It is an exclusive species of Europe, specifically from Mediterranean and sub-Mediterranean climate regions. Based on several studies, such as sequencing of 12S rRNA mitochondrial gene or the genotyping of several polymorphic microsatellites, it has been identified that all the turtles in Mallorca have the same point of origin in the northeast of the Iberian Peninsula and at the same time, they come from southern Italy. Their arrival could be performed through human transport. Currently there has been found a population in Mallorca of specimens with a degree of melanism higher than usual. In this work, we will study whether pigmentation, more specifically the melanism of this species, is related to the MC1R gene, which codes for a key protein in the regulation of the synthesis of various pigments in different vertebrate groups. From different turtle blood samples with different melanism, an extraction was carried out, followed by amplification, purification and sequencing of the MC1R gene. The final analysis concluded that there was not correlation with the degree of melanism and the variability of MC1R gene. The gene is monomorphic since there is no type of variability between the sequences, this could lead to a possible conservation problem for this population. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Testudo hermanni ca
dc.subject.other Melanisme ca
dc.subject.other MC1R ca
dc.title Melanisme a tortugues: Possibles mutacions al gen MC1R ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics