Líquens epífits com a bioindicadors de contaminació

Show simple item record

dc.contributor Mus Amézquita, Mauricio
dc.contributor.author Gil Monterde, Mar
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-19T10:20:37Z
dc.date.available 2018-10-19T10:20:37Z
dc.date.issued 2018-10-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148175
dc.description.abstract [eng] Lichens are considered good bioindicators of air pollution. When the effects produced by different pollutants on these organisms are described, atmospheric contamination is being described. For this reason, the lichenic flora of three zones was studied: Castell de Bellver (L1), Universitat de les Illes Balears (UIB) (L2) and Valldemossa (L3), assuming the capacity of these organisms as bioindicators. The lichens that were used in this study are the epiphytic species of Quercus ilex L. and Ceratonia siliqua L.. 20 lichenic species have been determined. They have been characterized and classified in sensitivity classes thanks to calculation of the frequency (F), floristic richness (D), average coating (Rm), Presence (P) and average Presence (Pm). The description and classification of lichenic flora, with the calculation of species richness (S), Shannon Diversity Index (H’), Equity (J) and the Index of Atmospheric Purity (IPA) of the localities have established the degree of pollution present in these areas. The results obtained have allowed to identify the UIB as the most polluted area due to its low values of H’, J, S an IPA, unlike Valldemossa which presents the highest values of the mentioned parameters, defining it as the least polluted area. ca
dc.description.abstract [cat] Els líquens, principalment els epífits, són considerats bons bioindicadors de la contaminació atmosfèrica. Quan és descriuen els efectes produïts pels diferents contaminants sobre aquests organismes s’està definint la contaminació atmosfèrica, per aquest fet s’ha estudiat la flora liquènica de tres localitats: Castell de Bellver (L1), Universitat de les Illes Balears (UIB) (L2) i afores de Valldemossa (L3), assumint la capacitat d’aquests individus com a bioindicadors. Els líquens tinguts en compte han estat els epífits de Quercus ilex L. i de Ceratonia siliqua L.. S’han determinat 20 espècies, les quals s’han caracteritzat i classificat en classes de sensibilitat gràcies al càlcul de la Freqüència (F), Riquesa florística (D), Recobriment mitjà (Rm), Presència (P) i Presència mitjana (Pm) d’aquestes. Amb la descripció i classificació liquènica, juntament amb el càlcul de la Riquesa d’espècies (S), l’Índex de Diversitat de Shannon (H’), l’Equitabilitat (J) i l’Índex de Puresa Atmosfèrica (IPA) de les localitats, s’ha establert el grau de contaminació present en aquestes àrees. Els resultats obtinguts han permès identificar la UIB com la zona més contaminada degut als seus baixos valors de H’, J, S i IPA, a diferència de Valldemossa que presenta els valors més elevats dels paràmetres mencionats, definint-la així com la menys contaminada. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Líquens ca
dc.subject.other Bioindicadors ca
dc.subject.other Contaminació atmosfèrica ca
dc.subject.other Mallorca ca
dc.subject.other IPA ca
dc.subject.other Paràmetres ecològics ca
dc.title Líquens epífits com a bioindicadors de contaminació ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics