Estudi de la folidosi i el patró de coloració com a eina per al reconeixement individual de les poblacions d'Hemorrhois hippocrepis a les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Piña Fernández, Samuel
dc.contributor.author Ruiz de la Hermosa Amengual, Andreu
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-19T10:51:27Z
dc.date.available 2018-10-19T10:51:27Z
dc.date.issued 2018-10-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148185
dc.description.abstract [cat] Els estudis de l'ecologia de les poblacions, sovint es fonamenten en tècniques de captura, marcatge i recaptura per obtenir trets poblacionals, a partir de les característiques dels individus que les componen. Pel seu correcte desenvolupament, es fa necessari l'ús de tècniques de reconeixement individual que permetin recapturar els individus prèviament marcats. En aquest estudi, el programari APHIS (Automatic Photo Identification), ha estat avaluat com un programari capaç d'identificar individus d'Hemorrhois hippocrepis, durant 10 sessions de captura i recaptura amb exemplars morts, sota condicions de laboratori. Per aquesta identificació individual, es va provar el procediment ITM (Image Template Matching); aconseguint un èxit del 100% d'individus reconeguts així com un alt valor mitjà del coeficient de semblança (5,80 ± 0,24). Per altra banda s'analitzà la folidosi com a eina de reconeixent individual a partir de les escates de femelles i mascles d'Eivissa i Mallorca. La folidosi com a eina de reconeixement individual no va resultar efectiva a causa de la poca variabilitat entre els individus estudiats; obtenint 7 comparacions significatives de les 52 analitzades (13,46% de variació total en les comparacions estadístiques realitzades). ca
dc.description.abstract [eng] The studies of the ecology of the populations are often based on techniques of capture, marking and recapture to obtain population traits, based on the characteristics of the individuals that compose them. For its correct development, it is necessary the use of individual recognition techniques that allow recapture of the previously marked individuals. In this study, the "Automatic Photo identification" (APHIS) software has been evaluated as a software capable of identifying individuals of Hemorrhois hippocrepis, during the ten sessions of capture and recapture with dead specimens, under laboratory conditions. By this individual identification, the procedure "Image Template matching" (ITM) was tested; Achieving a success of 100% of recognized individuals as well as a high average value of coefficient of similarity (5,80 ± 0,24). On the other hand, the folidosi was analyzed as a tool for individual recognition from the scales of females and males of Ibiza and Majorca. The folidosi as a tool of individual recognition was proved not to be effective due to the little variability among the studied individuals, obtaining of 52 statistical compared 7 significant (13,46% of total variation in the compared Statistics made). ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Hemorrhois hippocrepis ca
dc.subject.other Foto-identificació ca
dc.subject.other Folidosi ca
dc.subject.other APHIS ca
dc.subject.other Reconeixment individual ca
dc.subject.other Mallorca ca
dc.subject.other Eivissa ca
dc.title Estudi de la folidosi i el patró de coloració com a eina per al reconeixement individual de les poblacions d'Hemorrhois hippocrepis a les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics