L'Abolició del dret d'estrangeria eclesiàstica a Mallorca: actituds i usos lingüístics

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)