Educació i Municipi; La ciutat d’Alaior en el context de les ciutats educadores

Show simple item record

dc.contributor Font Mampel, David
dc.contributor.author Nebor Ilari, Sergi
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2018-11-02T13:29:07Z
dc.date.available 2018-11-02T13:29:07Z
dc.date.issued 2018-11-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148397
dc.description.abstract [cat] En la situació de crisi global en què ens trobem immersos és fonamental no desatendre la cura de les grans fites de l’estat del benestar. Els governants dels països desenvolupats no poden desballestar el sistema sanitari, educatiu, i la resta de prestacions socials que tant de temps ha costat assolir, perquè aquests són els garants de la qualitat de vida de la ciutadania, i del respecte a alguns dels seus drets fonamentals. És més, els han d’adaptar als nous temps, a la nova realitat global del segle XXI. En l’àmbit de l’educació, l’actual govern espanyol es mostra propens a la idea de centralitzar els nuclis de decisió, mentre a la major part dels països amb models educatius exitosos la descentralització és la tendència dominant. Com a alternativa al rumb del govern espanyol, la proposta de les Ciutats Educadores significa una alta implicació de les administracions locals en la dinàmica educativa de cada municipi, i concep una educació global sense perdre de vista la singularitat de l’àmbit local. En aquest treball s’aborda aquesta qüestió i s’analitza la realitat educativa de la ciutat d’Alaior per tal de posar-la en relació amb la idea de ciutat educadora. ca
dc.description.abstract [spa] En la situación de crisis global en la que nos encontramos inmersos es fundamental no descuidar el cuidado de los grandes logros del estado del bienestar. Los gobernantes de los países desarrollados no pueden desguazar el sistema sanitario, educativo, ni el resto de prestaciones sociales que tanto tiempo ha costado conseguir, porque estos son los garantes de la calidad de vida de la ciudadanía, y del respeto a algunos de sus derechos fundamentales. Es más, deben adaptarse a los nuevos tiempos, a la nueva realidad global del siglo XXI. En el ámbito de la educación, el actual gobierno español se muestra propenso a la idea de centralizar los núcleos de decisión, mientras en la mayor parte de los países con modelos educativos exitosos la descentralización es la tendencia dominante. Como alternativa al rumbo del gobierno español, la propuesta de las Ciudades Educadoras significa una alta implicación de las administraciones locales en la dinámica educativa de cada municipio, y concibe una educación global sin perder de vista la singularidad del ámbito local. En este trabajo se aborda esta cuestión y se analiza la realidad educativa de la ciudad de Alaior para ponerla en relación con la idea de ciudad educadora. ca
dc.description.abstract [eng] In the scenario of global crisis in which we find ourselves, it is essential not to neglect the care of the great achievements of the welfare state. The rulers of the developed countries cannot scrap the health care system, education, and the rest of social benefits which have taken so long to get, because these are the guarantors of the quality of life of citizens, and of the respect for some of their fundamental rights. Moreover, they must adapt to the times, to the new global reality of the century. In the field of education, the current Spanish government is prone to the idea of centralizing decision cores, while in most of the countries with successful educational models, decentralization is the dominant trend. As an alternative to the direction of the Spanish government, the proposal of Educating Cities means high involvement of local authorities in the educational dynamics of each municipality, and conceives a global education without losing sight of the uniqueness of the local environment. This paper addresses this issue and discusses the educational reality in Alaior city in order to put it in relation to the idea of Educating City. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Ciutat Educadora ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Municipi ca
dc.subject.other Alaior ca
dc.subject.other Crisi ca
dc.title Educació i Municipi; La ciutat d’Alaior en el context de les ciutats educadores ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics