La importància dels simuladors dins l'aula de tecnologia

Show simple item record

dc.contributor Garcia Garcia-Roldan, Luis Miguel
dc.contributor.author Torres Mesquida, Josep
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2018-11-02T13:32:06Z
dc.date.available 2018-11-02T13:32:06Z
dc.date.issued 2018-11-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148398
dc.description.abstract [cat] Durant el meu període de pràctiques vaig adornar-me de la importància del temps efectiu del qual disposava el professor per impartir la sessió. Si li afegim el fet de que moltes de les activitats programades dins l’assignatura de tecnologia necessiten un temps de muntatge i desmuntatge de dispositius, mecanismes, etc. On no sempre el docent disposa d’aquest temps i menys de disposar de tot el material necessari a causa de l’elevat nombre d’alumnes per aula, fan que moltes sessions pràctiques no es realitzin o siguin menys competencials. Durant aquest temps de permanència al centre vaig estar preparant el materials i els recursos per impartir les sessions de la unitat didàctica d’electrònica digital del nivell de 4t d’ESO. I em vaig topar amb aquest problema. No tenia suficient material per a tota la classe ni tampoc disposava del temps necessari per preparar els muntatges previs per realitzar la sessió pràctica. Vist el problema, vaig buscar les possibles mesures que poguessin ajudar a solucionar aquestes dificultats. I es aquí on em vaig adonar de la importància dels recursos virtuals. Emular qualsevol dispositiu mitjançant simulador et permet tenir una sessió més pràctica, disposes de tot el material necessari per a tota la classe, no necessites temps previ per preinstal·lacions, i un conjunt d’avantatges més que explicaré en els següents punts. A més, s’ha recopilat una sèrie de simuladors pràctics per cada un dels blocs didàctics de 4t d’ESO de tecnologia atenent els criteris d’avaluació. ca
dc.description.abstract [eng] During my traineeship I adorn myself of the importance of effective time which the teacher had to teach the session. If we add the fact that many of the planned activities in the subject technology need time assembly and disassembly of devices, mechanisms, etc. The teacher does not always have the time and less have all the material necessary due to the high number of students per classroom, many sessions do not occur or are less competence. During the time spent in the center I was preparing materials and resources for teaching sessions with the concept of digital electronic level 4th ESO. And I ran into this problem. I had enough material for the class nor had time to prepare before assembly to make the practice session. Having regard to the problem, I searched the possible measures that could help solve these problems. And here is where I realized the importance of virtual resources. Emulate any device with simulator allows you to have a more practical session, you have all the necessary material for the class, you do not need time prior to pre-installation, and a set of advantages that explain as follows. It has also compiled a series of simulation studies for each block of 4th ESO educational technology basis of the evaluation criteria. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia ca
dc.subject.other Simulador ca
dc.subject.other Recursos ca
dc.subject.other Competencial ca
dc.subject.other Metodologia ca
dc.subject.other Atenció a la diversitat ca
dc.title La importància dels simuladors dins l'aula de tecnologia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics