Kiva en contra de l'assetjament escolar

Show simple item record

dc.contributor Alzina Seguí, Pere Jaume
dc.contributor.author Garrido Carmona, Cristina
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-11-05T11:43:06Z
dc.date.available 2018-11-05T11:43:06Z
dc.date.issued 2018-11-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148430
dc.description.abstract [cat] L’assetjament escolar és qualsevol actitud agressiva, intencionada i repetida, que succeeix sense motivació evident, adoptada per un o més estudiants contra un altre o altres. Es tracta d’un problema greu instal·lat a les nostres aules i amb poca consciència social fins el dia d’avui. Les xifres que presenta Espanya estan per damunt de la mitja dels altres països europeus. Per tant, ens trobem amb un nombre significatiu de casos que demanen mesures de prevenció i actuació per combatre l’assetjament escolar. Per tal que es puguin prevenir i tractar els casos d’assetjament escolar, és important focalitzar esforços en plantejar estratègies, programes o guies per als docents i pares. Així, aquest treball pretén fer un recull d’aquells programes millor valorats i avaluats de manera que serveixi com a eina d’informació. La proposta principal d’aquest treball per fer front a aquesta problemàtica és el programa Kiva, desenvolupat a Finlàndia, basant-se en la prevenció de l’assetjament escolar a les escoles d’educació primària. Utilitzant activitats dinàmiques i participatives juntament amb videojocs per reforçar aquests conceptes apresos. La seva eficàcia es basa en el canvi d’actituds i l’actuació dels alumnes que no son ni víctimes ni assetjadors, recolzant a la víctima en lloc de fomentar l’assetjament. Es posa de manifest la importància de l’educació emocional tant a la llar com a les escoles per poder reduir les taxes d’assetjament, donant suport tant a les víctimes com als assetjadors. I fent un seguiment posterior als conflictes per comprovar si realment el problema ha desaparegut o encara existeix amb els mateixos alumnes. ca
dc.description.abstract [spa] El acoso escolar es cualquier actitud agresiva, intencionada y repetida que sucede sin motivación evidente, adoptada por uno o más estudiantes contra otro u otros. Se trata de un problema grave instalado en nuestras aulas y con poca conciencia social hasta el día de hoy. Las cifras que presenta España están por encima de la media de los demás países europeos. Por tanto, nos encontramos con un número significativo de casos en nuestras escuelas que piden medidas de prevención y actuación para combatir el acoso escolar. Para que se puedan prevenir y tratar los casos de acoso escolar, es importante focalizar esfuerzos en plantear estrategias, programas o guías para los docentes y padres. Así, este trabajo pretende hacer una recopilación de aquellos programas mejor valorados y evaluados de manera que sirva como herramienta de información. La propuesta principal de este trabajo para hacer frente a esta problemática es el programa Kiva, desarrollado en Finlandia, basándose en la prevención del acoso escolar en las escuelas de educación primaria. Utilizando actividades dinámicas y participativas junto a videojuegos para reforzar los conceptos aprendidos. Su eficacia se basa en el cambio de actitudes y la actuación de los alumnos que no son ni víctimas ni acosadores, apoyando a la víctima en lugar de fomentar el acoso. Se pone de manifiesto la importancia de la educación emocional tanto en el hogar como en las escuelas para poder reducir las tasas de acoso, apoyando tanto a las víctimas como a los acosadores. Y haciendo un seguimiento posterior a los conflictos para comprobar si realmente el problema ha desaparecido o aún existe con los mismos alumnos. ca
dc.description.abstract [eng] Bullying is any aggressive, deliberate and repeated attitude without apparent motivation, adopted by one or more students against another or others. It is a serious problem in classrooms and widely spread without any social conscience to this day. The rates presented by Spain are above the average of other European countries. Therefore, we have a significant number of cases in our schools that require preventive measures and action to treat bullying. In terms of preventing and treating cases of bullying, it is important to put our efforts into developing strategies, programs and guidelines for teachers and parents to help preventing these acts inside and outside schools. Several best practices are available to prevent bullying. Amongst these, the Kiva program, developed in Finland and based on the use of dynamic and participatory activities similar to video games to instill the concepts taught is one of the most interesting. Its effectiveness is based on changing attitudes and behavior of students who are not bullies or victims, supporting the victim instead of encouraging bullying. It highlights the importance of emotional education both at home and at school to reduce rates of bullying, supporting victims and bullies. The program is also interested in the period after the conflict to verify if the problem still exists between the students. In this project a selection of the best practices to prevent bullying is made in an effort to provide a support tool to teachers and carers. Furthermore the Kiva program is discussed in greater details due to its relevance and effectiveness and proposed as one of the best solution to tackle bullying. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Assetjament escolar ca
dc.subject.other Educació emocional ca
dc.subject.other Prevenció ca
dc.subject.other Programa Kiva ca
dc.subject.other Violència escolar ca
dc.title Kiva en contra de l'assetjament escolar ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics