Estudi comparatiu de diferents metodologies en l'ensenyament de matemàtiques

Show simple item record

dc.contributor Coll Pons, Joan
dc.contributor.author Marquès Llorens, Maria Teresa
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-11-05T12:22:13Z
dc.date.available 2018-11-05T12:22:13Z
dc.date.issued 2018-11-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148444
dc.description.abstract [cat] Aquest treball de fi de màster consisteix en fer un estudi comparatiu de diferents metodologies en l’ensenyament de matemàtiques per tal de poder fer una proposta metodològica que impliqui més motivació per part dels alumnes, un aprenentatge més significatiu i millorar els seus resultats acadèmics. Per dur a terme aquest estudi s’han de tenir en compte molts aspectes; les característiques, avantatges i desavantatges de les metodologies, les teories de l’aprenentatge, el currículum de l’assignatura i l’opinió dels professors i dels alumnes, que són els més importants del procés d’ensenyança-aprenentatge. Per esbrinar l’opinió dels professors i dels alumes s’ha dut a terme un treball de camp entrevistant als professors i passant una enquesta als alumnes. Amb això es pretén esbrinar quines metodologies s’utilitzen en l’ensenyament de matemàtiques i perquè, amb quines metodologies es pensa que els alumes aprenen més matemàtiques, quines agrupacions són millors per l’aprenentatge dels alumnes i si es donen deures o no i perquè. ca
dc.description.abstract [spa] Este trabajo de fin de máster consiste en realizar un estudio comparativo de diferentes metodologías en la enseñanza de matemáticas para poder dar una propuesta metodológica que implique una mayor motivación de los alumnos, un aprendizaje más significativo i mejorar sus resultados académicos. Para llevar a cabo este estudio se han de tener en cuenta muchos aspectos; las características, ventajas y desventajas de las metodologías, las teorías del aprendizaje, el currículum de la asignatura y la opinión de los profesores y los alumnos, que son los más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para descubrir la opinión de los profesores y los alumnos se ha llevado a cabo un estudio estadístico entrevistando a los profesores y pasando una encuesta a los alumnos. Con esto se pretende descubrir qué metodologías se utilizan en la enseñanza de matemáticas i porqué, con qué metodologías se cree que los alumnos aprenden más matemáticas, qué agrupaciones son mejores para el aprendizaje de les alumnos y si se dan deberes o no i porqué. ca
dc.description.abstract [eng] This final master project is a comparative study of different methods of teaching mathematics. The aim is to make a proposal that involves more methodological enthusiasm for the students, to learn in a more meaningful way and to improve their academic results. To carry out this study is necessary to take into account many aspects such; characteristics, advantages and disadvantages of the methodologies, theories of learning, the curriculum of the course and the views of teachers and students, who are the most important in the teaching-learning process. To find out the opinion of teachers and pupils, it has conducted fieldwork interviewing teachers and doing a survey for the students. The aim is to find out which methods are used in the teaching of mathematics and why, what methods are thought the best for learning maths, which groupings are best for student learning and whether or not there are homework and why. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 51 - Matemàtiques ca
dc.subject.other Metodologia ca
dc.subject.other Motivació ca
dc.subject.other Aprenentatge significatiu ca
dc.subject.other Alumne ca
dc.subject.other Professor ca
dc.title Estudi comparatiu de diferents metodologies en l'ensenyament de matemàtiques ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics