La terciarització de l’economia espanyola. Efectes i conseqüències

Show simple item record

dc.contributor Franconetti Manchado, Javier
dc.contributor.author Salord Triay, Marta
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-11-27T12:29:47Z
dc.date.available 2018-11-27T12:29:47Z
dc.date.issued 2018-11-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148605
dc.description.abstract [cat] En els últims anys, s’ha notat un elevat increment d’ocupació en el sector terciari, mentre que en el secundari s’ha mantingut bastant estable i en el primari ha disminuït notablement el nombre de persones ocupades. S’ha de dir que existeix una important discrepància en l’estructura de l’ocupació entre Espanya i l’OCDE, perquè Espanya tarda més en adoptar la terciarització i en perdre sector agrícola, que la resta d’economies desenvolupades. Pel que fa a les causes de terciarització, es troba la globalització, que implica un augment de tecnologia, comunicacions i transport, així com de turisme; la desintegració vertical i la incorporació de la dona al mercat laboral. Respecte a les característiques dels treballadors ocupats en el sector terciari, destaquem una taxa de feminització elevada, una menor antiguitat mitja i, en general, nivells de formació elevats, tot i que a les Illes Balears la majoria d’activitats terciàries no requereixen elevada formació. També s’ha comprovat que la tercera llei de Kaldor es compleix, perquè les economies industrials són més productives que les terciàries. Finalment, cal dir que el sector secundari és menys productiu perquè té més dificultats per absorbir la tecnologia; i hi ha una relació positiva entre progrés tecnològic i creació d’ocupació. ca
dc.description.abstract [eng] In recent years, there has been a high increase in employment in the services sector, but in the secondary sector it has been fairly stable, and in the primary has significantly decreased the number of people employed. It must be said that there is an important discrepancy in the structure of employment between Spain and the OECD, because Spain takes longer to adopt tertiarisation and lose agricultural sector, than the rest of developed economies. In case of the causes of tertiarisation, there is globalization, which implies an increase in technology, communications and transport, as well as tourism; the vertical disintegration and the incorporation of women into the labor market. Regarding the characteristics of the workers employed in the tertiary sector, we highlight a high feminization rate, a lower average age and, in general, high levels of formation, although in the Balearic Islands most tertiary activities do not require high formation. It has also been verified that the third law of Kaldor is fulfilled, because industrial economies are more productive than tertiary ones. Finally, it must be said that the secondary sector is less productive because it has more difficulties in absorbing technology; and there is a positive relationship between technological progress and job creation. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 33 - Economia ca
dc.title La terciarització de l’economia espanyola. Efectes i conseqüències ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Terciarització
dc.subject.keywords Turisme
dc.subject.keywords Desintegració vertical
dc.subject.keywords Feminització
dc.subject.keywords Lleis de Kaldor
dc.subject.keywords Productivitat del treball
dc.subject.keywords Productivitat del capital


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics