La importància de la relació família-centre educatiu en l'Educació Secundària

Show simple item record

dc.contributor Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel
dc.contributor.author Sampol Català, Maria Aurora
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-01-09T12:09:37Z
dc.date.available 2019-01-09T12:09:37Z
dc.date.issued 2018-02-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148737
dc.description.abstract [cat] Aquest estudi pretén donar una visió general de la importància de la implicació i la integració de les famílies dins els centres d’educació secundària, així com també elaborar una proposta atractiva i motivadora per al Departament d'Orientació per poder afavorir la integració familiar i millorar la relació amb el centre escolar. Per aquest motiu, l'estudi en qüestió analitza com es troba la relació d'aquest triangle tan important (alumne, família, centre) i es proposen estratègies de millora per a què hi hagi una bona comunicació i que aquesta sigui profitosa per a tots durant tota l'etapa de secundària. Pensem que des de l'equip d'Orientació dels centres es podria treballar i/o millorar aquest aspecte i que donaria molts bons resultats i seria satisfactori tant per l'alumnat que és el principal benefactor, com per les famílies i el professorat.
dc.description.abstract [eng] This study aims to provide an overview concerning how important is the family involvement and integration in the secondary education centers, as well as to elaborate an attractive and motivating proposal by the Guidance Department in order to promote family integration and to improve the relationship with the school. For this reason, the study in question, analyzes the actual situation of this important triangle relationship (student, family and center) after, it proposes successful strategies in order to obtain a good communication and this communication has to be profitable, for all the parts involved, during all the secondary education stage. In our opinion, the orientation teams of the centers could work and/or improve this aspect and we are sure that would give very good results and it would be satisfactory for the students, they are the main benefactor, as well as for the families and teachers
dc.format application/pdf
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title La importància de la relació família-centre educatiu en l'Educació Secundària
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T10:27:42Z
dc.subject.keywords Relació família - centre educatiu
dc.subject.keywords Departament d'Orientació
dc.subject.keywords Visita domiciliària
dc.subject.keywords Family relationship- education center
dc.subject.keywords Guidance Department
dc.subject.keywords Home visit


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record