El mètode científic aplicat a la presa de decisions en la conservació-restauració del patrimoni. L’oportunitat de l’actualització documental

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)