Desafiament de la modernitat. Cas de la pilota al País Valencià

Show simple item record

dc.contributor.author Durbà Cardó, Víctor
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2019-01-24T10:42:18Z
dc.date.available 2019-01-24T10:42:18Z
dc.date.issued 2019-01-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148843
dc.description.abstract [cat] En aquest treball es teoritza sobre la modernitat, la globalització, el fenomen esportiu i allò identitari prenent com a exemple el cas de la pilota valenciana: un joc amb trets encara premoderns dins del segle XXI. S'investiga aquesta pràctica amb tot els seu simbolisme dintre de la modernitat. Atès que els estudis antropològics sobre la identitat valenciana són escassos la immensa majoria de la informació en la qual s'ha basat aquest treball prové tant de l'oralitat com de l'observació participant dins del que és una etnografia contemporània. Els resultats evidencien com s’hibrida aquesta pràctica dins de la modernitat i en concret dins de la modernitat valenciana. S'analitza com fricciona dins de les polítiques actuals i dels avenços tecnològics i informatius. D'aquesta manera s'ha aprofundit en els processos identitaris i en la consciència col·lectiva tot i emfatitzant la relació dicotòmica entre globalització o modernitat i premodernitat o tradició. S'esbrinen els conflictes i contradiccions que pràctiques com aquesta suposen en la cultura valenciana, així com es plasma un diagnòstic de la situació actual de la pràctica, almenys, en la vessant sociològica. El joc de pilota, en definitiva, articula tota una sèrie de formes de fer i de veure el món, tota una cosmovisió en conflicte amb els trets que ofereix la modernitat actual. ca
dc.description.abstract [spa] En este trabajo se teoriza sobre la modernidad, la globalización el fenómeno deportivo y la identidad tomando como ejemplo el caso de la pelota valenciana: un juego con características aún premodernas dentro del siglo XXI. Se investiga esta práctica con todo su simbolismo dentro de la modernidad. Debido que los estudios antropológicos sobre la identidad valenciana son escasos la inmensa mayoría de información en la cual se ha basado este trabajo proviene tanto de la oralidad como de la observación participante dentro de lo que es una etnografía contemporánea. Los resultados evidencian como se hibrida esta práctica dentro de la modernidad y en concreto dentro de la modernidad valenciana. Se analiza como fricciona dentro de las políticas actuales y de les avances tecnológicos y informativos. De esta manera se profundiza en los procesos identitarios y en la conciencia colectiva enfatizando la relación dicotómica entre globalización o modernidad y premodernidad o tradición. Se averiguan los conflictos y contradicciones que prácticas como esta suponen en la cultura valenciana y se plasma un diagnostico de la situación actual de la práctica, al menos, en la vertiente sociológica. El juego de pelota, en definitiva, articula toda una serie de formas de hacer y de ver el mundo, toda una cosmovisión en conflicto con las características que ofrece la modernidad actual. ca
dc.description.abstract [eng] In this dissertation we make a theory about modernity, globalization, sport phenomena and identity. For such an enterprise we take as example the case of valencian ball. We research the game with all its symbolism within modernity. Because of the anthropological essays about valencian identity are lacking the vast majority of data in which this investigation is based came from orality and participant observation within a contemporary etnography. Results show the ways this practice hybridize within modernity, specifically within valencian modernitiy. It is analysed how the game intermingle in the policies and the technological and data advances. In this way we delve into the identity process and the collective consciousness emphasising the dicotomical relationship between globalitzation or modernity and premodernity or tradition. We find out the conflicts and contradictions which practices like this one means in the valentian culture and a diagnostic is captured about the present situation of the game, al least, in the sociological aspect. Valencian ball, in the end, assembles series of ways of doing and world views in conflict with the features that the current modernity offers. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title Desafiament de la modernitat. Cas de la pilota al País Valencià ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 1 - Filosofia i psicologia ca
dc.subject.udc 80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia ca
dc.subject.ac 296 ca
dc.contributor.director Miquel Novajra, Alexandre
dc.contributor.director Martos García, Daniel
dc.doctorat Doctorat en Filologia i Filosofia (vigent)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics