Phylogenetically Ancient Mechanisms Involved in Visual Aesthetic Experience: Visual Preference for Curved Contours in Primates

Show simple item record

dc.contributor.author Gómez Puerto, Gerardo
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2019-01-31T07:55:14Z
dc.date.available 2019-01-31T07:55:14Z
dc.date.issued 2019-01-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148899
dc.description.abstract [cat] De forma general, l'estètica pot ser entesa com una capacitat cognitiva de baix nivell que té la funció de guiar el comportament animal en base a estímuls sensorials rellevants presents en el medi. En aquesta tesi doctoral es recullen una sèrie de publicacions, resultat de les meves tasques de recerca doctoral, en què aquesta perspectiva és desenvolupada i explorada de forma tant teòrica com empírica. En Evolutionary approaches to art and aesthetics es fa un repàs dels diferents intents realitzats fins al moment per entendre les implicacions de la teoria evolutiva en l'estudi de l'activitat estètica humana; explicant com la històrica confusió entre els conceptes d'art i estètica ha dificultat considerablement l'avanç de la disciplina. The evolutionary roots of aesthetics: an approach-avoidance look at curvature preference adopta un enfocament més constructiu que descriptiu, proposant un mètode d'estudi encarnat, naturalista i evolucionista de l'estètica. Aquí s'introdueix el concepte de primitiu estètic com la unitat sensorial menor amb contingut informatiu significatiu; i, a manera d'exemple, es planteja un programa d'estudi pràctic centrat en l'estudi de la curvatura. Les connotacions epistemològiques de la curvatura són explorades a Preference for curvature: A historical and conceptual framework, a la qual s’informa de com l'evidència empírica sembla indicar una tendència generalitzada en l'ésser humà a preferir les formes corbes; així com a relacionar sensacions d'estrès i amenaça amb les formes anguloses. No obstant això, la heterodòxia dels enfocaments, l'absència de rèpliques experimentals i d'una definició unívoca de curvatura exigeixen precaució a l'hora d'interpretar l'evidència acumulada. A Preference for curved Contours across cultures i Common Visual Preference for Curved Contours in Humans and Great Apes presentem les nostres propis troballes fruit de la investigació experimental; duta a terme tant amb poblacions humanes de diferents cultures, com amb grups captius de ximpanzés i goril·les. En tots els casos, observem una tendència significativa a preferir els contorns corbs enfront dels angulosos; la qual cosa resulta coherent amb la literatura prèviament revisada i podria ser indici que la curvatura actua com a primitiu estètic per als primats o, almenys, a la majoria dels membres de la família Hominidae. Aquestes publicacions, que formen el nucli de la present tesi doctoral, són contextualitzades i analitzades en una sèrie de capítols introductoris i de discussió en els quals s'argumenta a favor d'una concepció epistemològica de l'estètica que la situï en el seu context natural. ca
dc.description.abstract [spa] De forma general, la estética puede ser entendida como una capacidad cognitiva de bajo nivel cuya función es guiar el comportamiento animal en base a estímulos sensoriales relevantes presentes en el medio. En esta tesis doctoral se recogen una serie de publicaciones, resultado de mis labores de investigación doctoral, en las que esta perspectiva es desarrollada y explorada de forma tanto teórica como empírica. En Evolutionary approaches to art and aesthetics se hace un repaso de los distintos intentos realizados hasta el momento por entender las implicaciones de la teoría evolutiva en el estudio de la actividad estética humana; explicando cómo la histórica confusión entre los conceptos de arte y estética ha dificultado considerablemente el avance de la disciplina. The evolutionary roots of aesthetics: an approach-avoidance look at curvature preference adopta un enfoque más constructivo que descriptivo, proponiendo un método de estudio encarnado, naturalista y evolucionista de la estética. Aquí se introduce el concepto de primitivo estético como la unidad sensorial menor con contenido informativo significativo; y, a modo de ejemplo, se plantea un programa de estudio práctico centrado en el estudio de la curvatura. Las connotaciones epistemológicas de la curvatura son exploradas en Preference for curvature: A historical and conceptual framework, donde se da cuenta de cómo la evidencia empírica parece indicar una tendencia generalizada en el ser humano a preferir las formas curvas; así como a relacionar sensaciones de estrés y amenaza con las formas angulosas. Sin embargo, lo heterodoxo de los enfoques, la ausencia de réplicas experimentales y de una definición unívoca de curvatura exigen precaución a la hora de interpretar la evidencia acumulada. En Preference for curved contours across cultures y Common Visual Preference for Curved Contours in Humans and Great Apes presentamos nuestros propios hallazgos fruto de la investigación experimental; llevada a cabo tanto con poblaciones humanas de diferentes culturas, como con grupos cautivos de chimpancés y gorilas. En todos los casos, observamos una tendencia significativa a preferir los contornos curvos frente a los angulosos; lo cual resulta coherente con la literatura previamente revisada y podría ser indicio de que la curvatura actúa como primitivo estético para los primates o, al menos, la mayoría de los miembros de la familia Hominidae. Estas publicaciones, que forman el núcleo de la presente tesis doctoral, son contextualizadas y analizadas en una serie de capítulos introductorios y de discusión en los que se argumenta a favor de una concepción epistemológica de la estética que la sitúe en su contexto natural. ca
dc.description.abstract [eng] This dissertation collects a series of papers produced as part of my doctoral research activities. In them, I approach aesthetics as a broad, low-level cognitive capacity guiding animal behaviour in accord with environmentally relevant sensory stimuli. In Evolutionary approaches to art and aesthetics we discuss the different attempts at understanding human aesthetic experience in light of evolutionary theory; pointing at how the historical confusion between the concepts of art and aesthetics has severely hindered the development of this area of study. The evolutionary roots of aesthetics: an approach-avoidance look at curvature preference takes a more constructive –as opposed to descriptive– stance, by arguing for an embodied, naturalistic and evolutionary approach to aesthetics. Here we introduce the aesthetic primitive concept: a minimal sensory unit carrying meaningful information. We then propose a research program concerning for the study of curvature as a practical demonstration Preference for curvature: A historical and conceptual framework explores the epistemological value of curvature. Here we present empirical evidence that hints at a general tendency among humans to prefer curved shapes, while relating stressful and threatening feelings to sharp ones. Nevertheless, the heterogeneity of the different approaches, together with a certain lack of replication, and the absence of an unambiguous definition of curvature claim for a cautious interpretation of the evidence. Preference for curved contours across cultures and Common Visual Preference for Curved Contours in Humans and Great Apes feature our very own findings resulting from empirical experimentation. Human populations of varied cultural backgrounds, but also groups of captive chimpanzees and gorillas were presented with similar tasks. In every case, a significant tendency to prefer curved contours to sharp ones was observed. This is consistent with the literature and hints at curvature serving as an aesthetic primitive for primates –or, at least, for most of the Hominidae family. These papers, which constitute the core of my dissertation, are further analysed and put into context through various introductory and discussion chapters; in which I argue for an epistemological understanding of aesthetic that gives it its pace in nature. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 121 ca
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title Phylogenetically Ancient Mechanisms Involved in Visual Aesthetic Experience: Visual Preference for Curved Contours in Primates ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 159.9 - Psicologia ca
dc.subject.ac Cognició Humana ca
dc.contributor.director Munar Roca, Enric
dc.contributor.director Nadal Roberts, Marcos


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics