Inclusió Educativa dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials. Utopia o realitat?

Show simple item record

dc.contributor Coll Pons, Joan
dc.contributor.author Pons Thomas, Eva
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-02-05T07:59:21Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148922
dc.description.abstract [cat] Avui en dia la societat i concretament el món educatiu està ben conscienciat i alliçonat de la importància i la riquesa, no només educativa sinó també a nivell personal, que implica la inclusió dels alumnes amb diversitat funcional o Necessitats Educatives Especials en els centres educatius de secundaria. Aquest Treball Final de Màster té com a finalitat conèixer el tipus d’intervenció, en quant a la seva inclusió acadèmica i social, que es dur a terme amb els alumnes amb NEE en els següents centres de Secundaria de la zona de Maó: IES Joan Ramis i Ramis, IES Cap de Llevant i IES Pascual Calbó. Se durà a terme una entrevista amb el mestre referent que es troba a l’aula UEECO de cada centre o amb els corresponents responsables de l’acompanyament d’aquests alumnes en el seu procés d’aprenentatge i socialització. Així doncs, l’objectiu d’aquest treball és verificar de primera mà si en aquests centres educatius la inclusió dels alumnes amb NEE es simplement una utopia o fins a quin punt se trasllada i s’aplica aquesta metodologia o visió inclusiva en aquests centres. ca
dc.description.abstract [eng] Nowadays society and specifically the educational world is well-educated and educated about importance and wealth, not only educational but also on a personal level, which involves the inclusion of students with Special Educational Needs in secondary schools. This Master's Final Project has the purpose of knowing the type of intervention, in terms of its academic and social inclusion, which will be carried out with the students with NEE in the following secondary schools in the area of Maó: IES Joan Ramis i Ramis, IES Cap de Llevant and IES Pascual Calbó. An interview will be conducted with the referent teacher who is in the EUSOC classroom of each center or with the corresponding people responsible for the accompaniment of these students in their learning and socialization process. Therefore, the objective of this work is to verify first hand whether in these educational centers the inclusion of students with NEE is simply an utopia or to what extent this methodology or inclusive vision is applied to and applied to these centers. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.title Inclusió Educativa dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials. Utopia o realitat? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T10:36:05Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.subject.keywords Atenció a la diversitat
dc.subject.keywords Integració
dc.subject.keywords Educació inclusiva
dc.subject.keywords Alumnes amb Necessitats Educatives Especials i diversitat funcional.
dc.subject.keywords Attention to diversity
dc.subject.keywords Integration
dc.subject.keywords Inclusive education
dc.subject.keywords Students with Special Educational Needs and functional diversity
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics