Introducció del Design Thinking a l'aula

Show simple item record

dc.contributor Gómez Pulido, María Inmaculada
dc.contributor.author Bisbal Colom, Francisca María
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-02-05T08:10:11Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148923
dc.description.abstract [cat] A la Formació Professional existeix una gran necessitat d’incorporar metodologies actives que ajudin als estudiants a aprendre d’una manera més dinàmica i activa. Hi ha cicles formatius que ja estan molt protocol·litzats com per exemple, Cuina o Electricitat, però hi ha molts altres cicles professionals que hi manca el principal avantatge d’aquests estudis que és poder aplicar la pràctica en totes les vessants dels seus ensenyaments, fet que es tradueix en un gran desinterès i en un gran augment d’abandonament escolar. És necessari una bona actualització de les programacions amb la introducció de metodologies innovadores, com és el cas del Design Thinking, principi bàsic d’estudi d’aquest treball. Primerament, analitzam els fonaments del Design Thinking als Estats Units, la seva evolució al llarg del temps, la seva internacionalització fins a arribar a Espanya i com ha sigut la seva implantació en el camp de la docència. Posteriorment, detallam la seva aplicació a diferents nivells educatius (Secundària, estudis universitaris i inclòs Primària) però sobretot, als cicles formatius de Formació Professional. Hem implantat el Design Thinking com a metodologia al nostre Treball Final de Màster, concretament en la programació anual del mòdul de Màrqueting Internacional, del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional. A través de diverses sessions pràctiques, l’hem pogut treballar amb els alumnes de 1r del cicle formatiu de grau superior en Comerç Internacional de l’Institut Francesc de Borja Moll. A l’apartat de conclusions, les nostres principals aportacions s’han centrat que una bona aplicació d’aquesta estratègia juntament amb altres metodologies innovadores a escala transversal poden aportar grans resultats en l’àmbit acadèmic i d’inserció al món laboral, ja que les idees més engrescades i innovadores flueixen de la llibertat en les aportacions individuals i grupals ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.title Introducció del Design Thinking a l'aula ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T10:36:06Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.subject.keywords Design Thinking
dc.subject.keywords Metodologia
dc.subject.keywords Formació professional
dc.subject.keywords Innovació educativa
dc.subject.keywords Competències
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record