Estudi dels nivells d’antioxidants enzimàtics en biòpsies humanes de càncer de còlon en diferents estadis

Show simple item record

dc.contributor Oliver Oliver, Jordi
dc.contributor.author Aguiló Pérez, Laura
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-02-20T08:21:15Z
dc.date.available 2019-02-20T08:21:15Z
dc.date.issued 2019-02-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148992
dc.description.abstract [cat] El càncer colorrectal (CRC) és la tercera causa de mort a nivell mundial. Actualment, es coneixen diversos factors que influeixen en el seu desenvolupament, com l’edat, el sexe, la genètica i l’estil de vida. L’estrès oxidatiu és un factor clau de desencadenament de la malaltia, que consisteix en el desequil·libri entre la formació i la capacitat d’eliminació de radicals lliures als teixits. Per tal de contrarrestar aquesta situació, la cèl·lula disposa de mecanismes que combaten l’acumulació d’espècies reactives d’oxigen (ROS), com és el cas dels enzims antioxidants: MnSOD, Cu/ZnSOD, catalasa i GPx, que reaccionen amb les ROS. Si aquests mecanismes de defensa fallen, l’ambient pro-oxidant pot comprometre els orgànuls i les estructures cel·lulars, provocant dany oxidatiu a l’ADN, als lípids i a les proteïnes i causant la mort cel·lular. A aquest treball, s’ha quantificat per Western Blot, l’expressió de les proteïnes anomenades i s’ha comparat entre els teixits tumorals i els teixits sans en estadis I, II, III i IV. També s’ha mesurat el nivell de dany oxidatiu a proteïnes (derivats carbonils i aductes 4-HNE), mitjançant la tècnica Oxyblot. Obtenint, en general, un increment dels nivells d’expressió de les proteïnes antioxidants a l’estadi II del teixit tumoral i, de manera més atenuada, a l’estadi IV. Al teixit no tumoral s’observa una pauta semblant per part de la MnSOD. Les conclusions d’aquests resultats permeten destacar la influència dels teixits peritumorals en la progressió del tumor i la importància del paper de la MnSOD com a potencial biomarcador diagnòstic de CRC. ca
dc.description.abstract [eng] Colorectal cancer (CRC) is the third leading cause of death worldwide. Currently, there are several factors that influence their development, such as age, sex, genetics and lifestyle. Oxidative stress is a key factor in the unleashing of the disease, which involves the formation and the ability to remove free radicals in tissues. In order to overcome this situation, the cell has mechanisms that combat the accumulation of reactive oxygen species (ROS), such as antioxidant enzymes: MnSOD, Cu/ZnSOD, catalase and GPx, which react with the ROS. If these defense mechanisms fell, the pro-oxidant environment could compromise organelles and cellular structures, causing oxidative damage to DNA, lipids and proteins and causing cell death. To this work, the expression of the these proteins has been quantified by Western Blot and it has been compared between the tumor tissues and healthy tissues in stages I, II, III and IV. In adittion, the level of oxidative damage to proteins (carbonyl derivatives and 4-HNE adducts) has been measured, by the Oxyblot technique. Obtaining, in general, an increase in the expression levels of antioxidant proteins in stages II of the tumor tissue, in a more attenuated way, in stage IV. In the non-tumor tissue a similar pattern is observed by MnSOD. The conclusions of these results allow to emphasize the influence of peritumoral tissues on the progression of the tumor and the importance of the role of MnSOD as a potential CRC diagnostic biomarker. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject 616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia ca
dc.title Estudi dels nivells d’antioxidants enzimàtics en biòpsies humanes de càncer de còlon en diferents estadis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Càncer colorectal
dc.subject.keywords Enzims antioxidants
dc.subject.keywords Dany oxidatiu


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics