Interaccions entre l’estrès, els ritmes d’activitat-repòs i els zeitgebers en la rata

Show simple item record

dc.contributor Akaârir El Ghourri, Mourad
dc.contributor.author Tortella Bernat, Antoni
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-02-20T12:20:31Z
dc.date.available 2019-02-20T12:20:31Z
dc.date.issued 2019-02-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149002
dc.description.abstract [cat] La resposta a l’estrès és innata, i es manifesta quan un organisme pateix una amenaça que pot desafiar la seva integritat homeostàtica. Està regulada per un circuit de vies i cèl·lules neuronals que secreten per via humoral un seguit d’hormones. Se sap que l'estrès pot ser un factor influent en patologies associades a l'alteració dels ritmes circadians, com ara el ritme de son-vigília. Una de les alteracions més comunes és l'insomni. Els efectes de l'estrès en la son poden ser diferents segons la naturalesa i intensitat de l’estímul, el temps i la durada de l'aplicació, i la tensió o vulnerabilitat individual a l'estrès. Com a continuació del treball de Cano et al (2008) i Reyna (2018), el present projecte pretén estudiar la relació entre l'estrès i els ritmes d'activitat-repòs a la rata. Per a això, es va plantejar l'estudi de la relació entre un estímul estressant (olor de gat) conegut a la rata i la possible alteració del ritme activitat-repòs durant les 24 hores posteriors de l'exposició a l'estímul. Es va observar una davallada de l’activitat dels animals durant la fase diürna de la segona setmana d’experimentació, corresponent amb l’exposició de l’estímul estressant de tipus olorós. L’olor de gat representa un “estímul parcial del depredador” i provoca incertesa (ansietat). ca
dc.description.abstract [eng] The response to stress is innate, and it manifests when an organism suffers a threat that can challenge its homeostatic integrity. It is regulated by a circuit of neural channels and cells that secrete a series of hormones by humoral route. It is known that stress can be an influential factor in pathologies associated with the alteration of circadian rhythms, such as the sleep-wake rhythm. One of the most common disorders is insomnia. The effects of sleep stress can be different depending on the nature and intensity of the stimulus, the time and duration of the application, and the individual stress or tension or vulnerability. As a continuation of the work by Cano et al (2008) and Reyna (2018), this project aims to study the relationship between stress and activity-sleep rates at rat. For this, the study of the relationship between a stress stimulus (cat odor) known to the rat and the possible alteration of the activity-resting rate was considered during the 24 hours after exposure to stimulation. A decrease in activity was observed during the daytime phase of the second week of experimentation, corresponding to the stimulus exposure. The cat smell represents a "partial stimulus of the predator" and causes uncertainty (anxiety). ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 576 - Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia ca
dc.title Interaccions entre l’estrès, els ritmes d’activitat-repòs i els zeitgebers en la rata ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Estrès
dc.subject.keywords Ritmes circadians
dc.subject.keywords Son
dc.subject.keywords Zeitgebers
dc.subject.keywords Rata
dc.subject.keywords Comportament
dc.subject.keywords Activitat
dc.subject.keywords Ansietat
dc.subject.keywords Olor
dc.subject.keywords Gat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics