Educació afectivo-sexual als alumnes d'ESO per prevenir l’abús sexual infantil

Show simple item record

dc.contributor Ribas Galumbo, Elisa Nieves
dc.contributor.author Blanco Pons, José
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-03-21T08:18:39Z
dc.date.available 2019-03-21T08:18:39Z
dc.date.issued 2018-06-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149149
dc.description.abstract [cat] A Europa, un de cada cinc menors és víctima d'abús sexual i les Illes Balears no són cap excepció respecte a aquesta proporció. Nombrosos retalls de premsa mostren casos d'abús sexual infantil (ASI) a les Illes. Per lluitar contra aquest fet, nombroses organitzacions, entitats, programes i fundacions treballen per poder reduir el nombre de casos d'ASI mitjançant la detecció i si escau, la intervenció. Això no obstant, una de les millors formes d'aturar l'ASI és prevenir-lo. Per aquest motiu, aquestes organitzacions o entitats com Convivèxit, RANA, ATURA'T, etc. posen l’accent en la necessitat de millorar l'educació afectivo-sexual dels adolescents, així com formar a docents i famílies per esser més competents a l'hora d’identificar possibles casos d’ASI i conèixer els indicadors relacionats. Per tant, aquest treball recull dades sobre el nombre de casos d'ASI detectats a les Illes Balears durant els darrers anys, per a justificar la proposta d'intervenció educativa a un centre de secundària que es presenta. La proposta consisteix en tallers, recursos i xerrades dirigides tant a alumnes com a famílies; recursos de formació per al professorat i una ampliació del currículum de Biologia i Geologia pel que fa a la sexualitat. L'objectiu general de la proposta és millorar l'educació afectivo-sexual dels adolescents amb la finalitat de prevenir els casos d'ASI. ca
dc.description.abstract [eng] In Europe, one in five minors have been victim of sexual abuse, and the Balearic Islands are no exception in relation to this proportion. Numerous press clippings show cases of child sexual abuse (CSA) in the Islands. To combat this fact, numerous organizations, entities, programs and foundations work to reduce the number CSA cases by their detection and, if appropriate, intervention. However, one of the best ways to stop CSA is to prevent it. For this reason, these organizations or entities such as Convivèxit, RANA, ATURA'T, etc. encourage the need to improve the sexual-affective education, as well as instruct teachers and families to be more competent when it comes to identifying CSA cases and its indicators. Therefore, this work collects data on the number of detectec CSA cases in the Balearic Islands during the last years, in order to justify the proposal of educational intervention in a secondary school that is presented. The proposal consists on the realization of workshops, resources and talks addressed to students and families, training resources for teachers and an extension of the Biology and Geology curriculum in relation to sexuality. The general objective of the proposal is to improve the affectivesexual education of adolescents in order to prevent the CSA cases. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.title Educació afectivo-sexual als alumnes d'ESO per prevenir l’abús sexual infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T10:36:31Z
dc.subject.keywords Abús sexual infantil
dc.subject.keywords Adolescents
dc.subject.keywords Educació
dc.subject.keywords Afectivo sexual
dc.subject.keywords Prevenció
dc.subject.keywords Child sexual abuse
dc.subject.keywords Sexual-affective education
dc.subject.keywords Teenagers
dc.subject.keywords Prevention


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics