Desenvolupament d’un mètode ràpid i visual per la detecció de bacteris amb nanopartícules d’or carregades positivament

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)