Ajust del coeficient de Hargreaves a distintes escales temporals i estudi del seu efecte en la dosificació de necessitats de reg a les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Martí Pérez, Pau Carles
dc.contributor.author March Vilanova, Llorenç
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-04-05T10:08:25Z
dc.date.issued 2018-07-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149258
dc.description.abstract [cat] La FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació) proposa l'equació de Penman Monteith per tal d'estimar l'evapotranspiració de referència d'una estació determinada. La principal desavantatge d'aquesta equació és que requereix molt inputs climàtics per la seva aplicació. Així doncs, en la majoria d'estacions no s'hi troben disponibles totes les variables requerides per aquesta equació. Per aquest motiu, és habitual l'ús d'equacions alternatives més simples com la de Hargreaves, que només requereix dades de temperatura. Aquest darrer mètode està recomanat per la FAO quan no hi ha dades suficients per aplicar l'equació de Penman Monteith. No obstant això, és un mètode més incert que el de Penman Monteith per utilitzar menys variables, i la seva exactitud dependrà del context climàtic particular on s’apliqui. Per tant, es recomana calibrar-lo amb l'equació de Penman Monteith. L’estudi ha comprovat que generalment a les Illes Balears els models de Hargreaves sobreestimen l’evapotranspiració respecte Penman Monteith. S’han analitzat tres equacions diferents de Hargreaves, així com diferents estratègies de calibratge. El principal objectiu d'aquest treball és calibrar a diferents escales temporals els mètodes de Hargreaves a partir de l'equació de Penman Monteith. És a dir, s'han efectuat diferents calibratges (per estació, anuals i mensuals) del coeficient de Hargreaves (AHC) per a diferents estacions de les Illes Balears i utilitzant diferents finestres temporals (dia, setmana, quinzena i mes) pel càlcul dels inputs dels models. Per una banda, aquest treball ha comprovat que els models aplicats amb inputs mitjans mensuals són els models amb major precisió. Per altra banda, s’ha determinat que els calibratges d’AHC mensuals redueixen significativament l’error dels models originals. A més, s’ha estudiat l'efecte del calibratge de Hargreaves en el càlcul de les necessitats brutes de reg. S’ha demostrat que la simple acció de calibrar l’equació de HG amb AHC mensuals podria comportar un significatiu estalvi d’aigua i econòmic. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia ca
dc.subject 631/635 - Gestió de les explotacions agrícoles ca
dc.subject.other Evapotranspiració ca
dc.subject.other Hargreaves ca
dc.subject.other Penman Monteith ca
dc.subject.other Reg ca
dc.subject.other Aigua ca
dc.subject.other Matlab ca
dc.title Ajust del coeficient de Hargreaves a distintes escales temporals i estudi del seu efecte en la dosificació de necessitats de reg a les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2018-12-20T09:45:22Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics