Preparació de derivats de cobalamina i estudi de la seva interacció amb el ribocommutador de Klebsiella Pneumoniae

Show simple item record

dc.contributor Barceló Oliver, Miquel
dc.contributor.author Servera Caldentey, Marc
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-04-05T10:27:24Z
dc.date.available 2019-04-05T10:27:24Z
dc.date.issued 2018-09-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149260
dc.description.abstract [cat] Els ribocommutadors són seqüències altament estructurades situades a l’extrem 5’-UTR de certs mRNA i tenen com a funció la regulació de l’expressió gènica, degut a un canvi conformacional provocat per la unió amb el seu metabòlit natural. Des de fa uns anys s’ha estudiat el ribocommutador de B12 de Klebsiella Pneumoniae que presenta afinitat per l’adenosilcobalamina (Coenzim B12). Estudiar la seva interacció amb altres derivats de B12 ajudarà a entendre millor el seu funcionament i seguir amb el seu estudi. L’objectiu principal d’aquest TFM és realitzar la síntesi de l’àcid cobíric mitjançant la hidròlisi de la Vitamina B12 i el seu estudi d’interacció amb el ribocommutador de B12 de Klebsiella Pneumoniae, per tal de conèixer la importància dels lligands axials damunt la funció reguladora. La síntesi de l’àcid cobíric es realitza mitjançant la hidròlisi en medi àcid de la Vitamina B12. Després de la hidròlisi, és necessari separar els diferents derivats de B12 que s’obtenen; aquesta es realitza amb una columna cromatogràfica de sílice C18-RP, emprant un gradient H2O:acetonitril com a eluent. S’han identificat 4 derivats interessants: l’àcid dicianocobíric, l’àcid dicianoneocobíric, la dicianocobinamida i la dicianoneocobinamida, mitjançant NMR (ressonància magnètica nuclear, nuclear magnetic resonance en anglès) i HRMS (espectrometria de masses d’alta resolució, en anglès, high resolution mass spectrometry). Posteriorment, s’ha realitzat la mesura de la interacció entre el ribocommutador i els derivats de B12 obtinguts mitjançant estudis in vivo amb mCherry (proteïna fluorescent). Aquests resultats es poden comparar amb els obtinguts usant cobalamines completes, per tal d’estudiar la importància del lligand apical inferior de les cobalamines. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 54 - Química ca
dc.subject 542 - Química pràctica de laboratori. Química preparativa i experimental ca
dc.title Preparació de derivats de cobalamina i estudi de la seva interacció amb el ribocommutador de Klebsiella Pneumoniae ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-20T09:45:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics