Estudi de les característiques de l'embat a la conca de Palma amb el suport d'imatges satel·litàries

Show simple item record

dc.contributor Jiménez Cortés, María Antonia
dc.contributor.author Grau Ferrer, Antoni
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-05-10T08:00:52Z
dc.date.issued 2018-06-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149353
dc.description.abstract [cat] La brisa marina ´es un vent generat localment degut a la difer`encia de temperatura entre el terra i la mar. Es present a moltes costes arreu del m´on amb caracter´ıstiques depenents ´ de cada regi´o. En el cas de Mallorca, aquest vent es coneix com a embat. Es un r`egim ´ freq¨uent durant els mesos c`alids de l’any (des d’abril fins a octubre), present a tota la costa per`o essent m´es intens al centre de les 3 grans conques de l’illa (Palma, Campos i Alc´udia). Estudis num`erics i observacionals han mostrat que la formaci´o d’aquest vent local t´e un cicle di¨urn molt marcat. Les fases de l’evoluci´o des de la sortida fins la posta del Sol es descriuen a Cuxart et al. (2014) emprant simulacions mesoscalars a alta resoluci´o. Despr´es de la sortida del Sol, es produeix un escalfament radiatiu de la superf´ıcie terrestre i es genera un gradent de temperatura entre el terra i la mar. L’aire en contacte amb el terra tendeix a ascendir afavorint la formaci´o d’un gradent de pressi´o entre mar i terra que genera un vent de mar cap a terra. Tan aviat com l’embat s’inicia (al voltant de 5 hores despr´es de la sortida del Sol), el front de brisa es propaga terra endins, assolint la fase madura al migdia. La intensitat de l’embat decreix progressivament durant l’horabaixa. De nit, es produeix un refredament radiatiu superficial i l’aire en contacte amb el terra es refreda m´es que el de prop de la superf´ıcie de la mar. El gradent t`ermic i de pressi´o s’inverteixen, generant-se un vent de terra cap a mar conegut com a terral o brisa nocturna. Estudis previs tamb´e han mostrat com l’embat a Mallorca interacciona fortament amb els vents de pendent generats durant el dia a les muntanyes. L’objectiu del treball ´es descriure les caracter´ıstiques espacials i temporals de l’embat a la conca de Palma analitzant dades en superf´ıcie de la xarxa d’AEMET i de camps de temperatura superficial satel·lit`aries. Per seleccionar els dies en que l’embat ´es present s’han filtrat les observacions de l’estaci´o autom`atica de l’Aeroport seguint els seg¨uents criteris: (1) que la direcci´o del vent durant les hores centrals del dia (1200-1500 UTC) sigui del tercer quadrant (sud-oest); (2) que l’embat es propagui cap a l’interior de la conca o si no ´es prou intens que prop dels pendents es generin vent de pendent (s’ha imposat que la direcci´o del vent a l’estaci´o autom`atica que AEMET t´e al campus de la UIB sigui de component sud); (3) abans d’establir-se la brisa hi hagi un vent d’una altra direcci´o (terral a la nit) que evolucioni cap a la direcci´o de l’embat (aleshores s’imposa que hi ha un gir del vent despr´es de la sortida del Sol). Aquestes condicions s’han aplicat a les mesures de l’any 2016 i s’ha obtingut que un total de 72 dies han superat aquest filtre i, pertant, s´on dies en que l’embat ´es present a la conca de Palma. Aquests dies s´on sobretot dies durant l’estaci´o c`alida de l’any per`o tamb´e hi ha dies durant els mesos m´es freds i les difer`encies de l’embat entre les diferents estacions de l’any s’han analitzat en detall. Per altra banda, els camps (horaris) de temperatura superficial del terra (LST) i la mar (SST) s’han extret del sat`el·lit meteorol`ogic Meteosat Segona Generaci´o (MSG) durant l’any 2016. S’han calculat promitjos sobre terra i mar per tal d’avaluar com ´es aquesta difer`encia de temperatura en condicions d’embat. Els dies que han superat el filtre anterior mostren una bona correlaci´o entre aquesta difer`encia de temperatura i la intensitat de l’embat. Tamb´e s’ha vist com els vents de m´es gran escala poden modificar tant la difer`encia de temperatura com la intensitat de l’embat. L’hora del gir (del terral cap a l’embat) no segueix un patr´o fix per tots els dies que hi ha embat per`o s’ha comprovat que abans del gir es produeix una calma (vent feble al voltant d’1ms≠1). Amb refer`encia a la intensitat del vent, a la costa (Aeroport) la velocitat ´es significativement major que a l’interior (UIB) indicant que el front de brisa s’afebleix a mesura que es propaga terra endins. L’an`alisi fet amb gran detall per l’any 2016 s’ha est`es a 5 anys (2013-2017) durant els quals hi ha disponibles camps de temperatura superficial de MSG. D’aquesta manera es poden identificar els trets m´es comuns de l’embat a Mallorca. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 53 - Física ca
dc.title Estudi de les característiques de l'embat a la conca de Palma amb el suport d'imatges satel·litàries ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-20T09:40:10Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics