Estudi sobre la relació entre el tipus d’esport realitzat pels/les adolescents i la flexibilitat de la musculatura isquiosural

Show simple item record

dc.contributor Cantallops Ramón, Jaime
dc.contributor.author Barceló Fernández, Aida
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-06-10T10:42:52Z
dc.date.available 2019-06-10T10:42:52Z
dc.date.issued 2018-07-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149436
dc.description.abstract [cat] En aquest estudi s’ha volgut esbrinar si existeix relació entre el tipus d’esport practicat pels/les adolescents i la flexibilitat de la cadena de flexió a través de l’aplicació de tres proves lineals que mesuren la flexibilitat isquiosural, musculatura que forma part de dita cadena muscular. Les proves utilitzades han sigut tres: Sit-and-reach (SR), feet-to-floor (FTF) i flexió profunda del cos (FPC). La mostra està composta per 103 alumnes de l’IES Marratxí que cursen primer de batxillerat. Més del 40% de la mostra es concentra en la pràctica de tres esports: el futbol, el bàsquet i el ball. Si s’observen les mitjanes dels resultats de les proves de cada esport, els esports amb una flexibilitat més elevada són el taekwondo, el ballet i la gimnàstica artística i els que obtenen uns resultats més baixos són el tennis i l’absència de pràctica esportiva. Els resultats obtinguts en aquest estudi no mostren evidències significatives que puguin relacionar el tipus d’esport practicat amb el grau de flexibilitat isquiosural. Es completa l’estudi amb una proposta centrada en el treball de la consciència corporal i la flexibilitat a través del pilates, el ioga, els estiraments i la relaxació. ca
dc.description.abstract [spa] El objetivo de este estudio es conocer si existe relación entre el tipo de deporte practicado por los/las adolescentes y la flexibilidad de la cadena de flexión a través de la aplicación de tres pruebas lineales que miden la flexibilidad de dicha cadena. Las pruebas usadas han sido: Sit-and-reach (SR), feet-to-floor (FTF) i flexión profunda del cuerpo (FPC). La muestra se compone por 103 alumnos del IES Marratxí que cursan primero de bachiller. Más del 40% de la muestra se concentra en la práctica de tres deportes: el futbol, el básquet y el baile. Observando las medianas de los resultados de las pruebas de cada deporte, los deportes con una flexibilidad más elevada son el taekwondo, el ballet y la gimnasia artística y los que obtienen unos resultados más bajos son el tenis y la ausencia de práctica deportiva. Los resultados obtenidos en este estudio no muestran evidencias significativas que puedan relacionar el tipo de deporte practicado con el grado de flexibilidad isquiosural. El estudio se completa con una propuesta centrada en el trabajo de la consciencia corporal y la flexibilidad a través del pilates, el yoga, los estiramientos y la relajación. ca
dc.description.abstract [eng] This study is aimed at discovering whether there is a relationship between the type of sport practiced by adolescents and their flexion chain flexibility, using three linear tests that measure the hamstring flexibility, these muscles belong to the muscle chain mentioned above. Three tests have been used: sit-and-reach (SR), feet-to-floor (FTF) and stand-and-reach (SR). The sample has been taken from 103 17-year-old students from IES Marratxí. More than 40% of the sample focuses on the practice of three sports: football, basketball and dancing. Observing the results of the tests, the sports with more flexibility are ballet, artistic gymnastics and taekwondo and the ones with the lowest results are tennis and the absence of practicing sport. The results of this study do not show significant evidence that can relate the type of sport practiced to the hamstring flexibility. The study is completed with a proposal centred on working on body awareness and flexibility through pilates, yoga, stretch and relaxation. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other esport, adolescents, flexibilitat, cadena muscular de flexió, proves lineals ca
dc.subject.other deporte, adolescentes, flexibilidad, cadena muscular de flexión, pruebas lineales ca
dc.subject.other sport, adolescents, flexibility, flexion muscle chain, linear tests ca
dc.title Estudi sobre la relació entre el tipus d’esport realitzat pels/les adolescents i la flexibilitat de la musculatura isquiosural ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-20T09:27:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record