La Realitat Augmentada en els centres educatius: Anàlisi i proposta per a l’Educació Primària

Show simple item record

dc.contributor Pérez Garcias, Adolfina
dc.contributor.author Mesquida Jerez, Maria Cristina
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:50:09Z
dc.date.available 2019-06-18T10:50:09Z
dc.date.issued 2018-09-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149462
dc.description.abstract [cat] En l'actualitat, la Realitat Augmentada (RA) representa una tecnologia emergent que conté un gran potencial per al seu ús educatiu, ja que té la capacitat de superposar els mitjans de comunicació enriquits al món real per visualitzar-los a través de dispositius tecnològics, com poden ser telèfons mòbils i tauletes tàctils. Aquest treball d’investigació revisa els usos de la Realitat Augmentada quant a l’àmbit educatiu, i analitza els potencials pedagògics que ofereix aquesta tecnologia, així com una recerca i revisió d'aplicacions de RA gratuïtes per ser usades en el context educatiu d'Educació Primària. Posteriorment, es presenta una proposta didàctica que utilitza RA per ser desenvolupada i analitzada en un context real de l’EP (2n curs). El document conclou amb els resultats més destacats de l’experiència duta a terme sobre l’ús de la RA, a més de formular possibles línies d'investigació futures utilitzant aquesta tecnologia. ca
dc.description.abstract [eng] Currently, Augmented Reality (AR) represents an emerging technology that has great potential for its educational use, as it allows the ability to superimpose media rich in the real world to visualize them through technological devices, such as mobile phones and tablets. This research study examines the uses of Augmented Reality, as regards the educational field, and analyzes the pedagogical potential offered by this technology, as well as a research and review of free AR applications to be used in the educational context of Primary Education. Subsequently, a didactic proposal is presented that uses AR to be developed and analyzed in a real context of the PE (2nd grade). The document concludes with the most outstanding results of the experience carried out on the use of AR, as well as formulating possible lines of future research using this technology. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Realitat Augmentada, Tecnologies Emergents, Educació Primària, Apps RA ca
dc.subject.other Augmented Reality, Emerging Technologies, Primary Education, AR apps ca
dc.title La Realitat Augmentada en els centres educatius: Anàlisi i proposta per a l’Educació Primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2018-12-20T09:48:03Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics