Anticipar-se a la reorganització familiar necessària després del diagnòstic oncològic redueix l’estrès psicològic del pacient i la família?

Show simple item record

dc.contributor Miró Bonet, Rosa
dc.contributor.author Ríos Vich, Adrià
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-06-27T07:23:55Z
dc.date.available 2019-06-27T07:23:55Z
dc.date.issued 2019-06-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149518
dc.description.abstract [cat] El càncer és un dels principals problemes en la salut de la població mundial en els dies en que vivim. Donada la complexitat de la curació cal més centrar les expectatives en el benestar i la dignitat de les persones que pateixen una malaltia oncològica i el seu entorn proper. Per a la realització d’aquest treball s’ha portat a terme una revisió bibliogràfica centrada en el funcionament familiar després de un diagnòstic oncològic i en l’activitat infermera per a la reducció del malestar emocional i l’estrès. En els resultats obtinguts es pot objectivar que els cuidadors familiars són la principal font de suport física i emocional del pacient. Després del diagnòstic de càncer inevitablement sorgeixen sentiments d’incertesa i per tant per el pacient com per els familiars, units a una desinformació de la nova situació amb la que han de fer front. És un gran impacte per ells haver de delegar activitats bàsiques com en són les tasques de casa a causa de la simptomatologia que presenten. Els cuidadors per cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària del seu esser estimat necessiten disposar de recursos assistencials recomanats pels professionals sanitaris així com també la dotació d’informació per al seu apoderament i presa de decisions. Les conclusions apunten cap a la rellevància de la anticipació a la reestructuració familiar per part dels professionals de infermeria, alleugerint el malestar emocional, afavorint la gestió del temps dedicat al pacient i la comunicació intrafamiliar, així com també la disminució de la demanda assistencial. ca
dc.description.abstract [eng] Cancer is one of the main problems in the health of the world population in the days in which we live. Given the complexity of healing, it is necessary to focus the expectations on the well-being and dignity of people suffering from an oncological disease and their immediate environment. In order to carry out this work, a bibliographic review focusing on family functioning has been carried out following an oncological diagnosis and nursing activity for the reduction of emotional discomfort and stress. In the results obtained, it can be objectified that family caregivers are the main source of physical and emotional support from the patient. After the diagnosis of cancer inevitably, feelings of uncertainty arise and therefore for the patient as well as for the relatives, together with a misinformation of the new situation they have to face. It is a great impact for them to have to delegate basic activities such as homework due to the symptoms they present. Care givers to meet the basic needs of the daily life of their loved one need to have healthcare resources recommended by healthcare professionals as well as the provision of information for their empowerment and decision-making. The conclusions point to the relevance of the anticipation of family restructuring by nursing professionals, alleviating emotional distress, favoring the management of time devoted to the patient and intrafamiliar communication, as well as the decrease in demand for care. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject 616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia ca
dc.subject.other Reorganització familiar ca
dc.subject.other Diagnòstic oncològic ca
dc.subject.other Estrès psicològic ca
dc.title Anticipar-se a la reorganització familiar necessària després del diagnòstic oncològic redueix l’estrès psicològic del pacient i la família? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics