Higiene de la son i rendiment acadèmic: una proposta d’actuació des del Pla d’Acció Tutorial

Show simple item record

dc.contributor Navarro Alorda, Maria Margalida
dc.contributor.author Vich Coll, Antonio
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-07-02T11:02:40Z
dc.date.issued 2018-06-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149540
dc.description.abstract [cat] La higiene de la son serien totes aquelles mesures encaminades a aconseguir dormir un nombre determinat d‟hores (depenent de cada individu) per tal d‟assolir una son de qualitat que permeti l‟adequat descans i benestar. A Espanya es dorm una mitja aproximada de 8 hores, i, concretament a les Illes Balears, és on es té una major percepció de descans. No obstant això, a mesura que s‟entra i s‟avança en l‟adolescència aquesta qualitat de la son es veu minvada i entre un 40% i un 75% dels estudiants dormen menys de 8h. L‟etiologia de la privació de son és variada i hi intervenen factors com l‟ambient familiar i les condicions ambientals, l‟ús d‟aparells i dispositius electrònics, la ingesta de cafeïna i begudes energètiques, l‟estat d‟ànim i l‟estrès, les creences i els propis ritmes circadians, entre d‟altres. Les repercussions d‟aquesta privació de son oscil·len des de conseqüències orgàniques com una disminució del sistema immunològic fins a conseqüències psicològiques com la dificultat de memoritzar i prestar atenció. No dormir de manera adequada provoca una disminució de les capacitats d‟aprenentatge i, en conseqüència, del rendiment acadèmic; veient-se afectades sobretot les competències numèriques. Per aquest mateix motiu, es proposa un pla d‟intervenció de prevenció i promoció des de l‟àmbit educatiu dirigit a l‟alumnat de 1r i 2n d‟Educació Secundària Obligatòria. En aquest pla, de manera inclusiva, participativa, multisensorial i activa es realitzaran set sessions per a treballar la higiene de la son (sis en el cas de 2n). Quatre es realitzaran des del Pla d‟Acció Tutorial i les altres tres (dues en el cas de 2n) es realitzaran de forma transversal a les assignatures de Llengua catalana, Educació Física i Educació plàstica, visual i audiovisual. El projecte es durà a terme durant cinc setmanes i tindrà, com a cloenda, una Diada de la son per a donar visibilitat a aquest tema i on tot el centre podrà veure i beneficiar-se de les produccions que hagin sorgit de les activitats realitzades. Durant tot aquest procés, es tindrà en compte la col·laboració de la família i de l‟equip docent. Finalment, es realitzaran enquestes per avaluar la satisfacció i la consecució dels resultats. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Dormir ca
dc.subject.other Son ca
dc.subject.other Adolescència ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Programa ca
dc.subject.other Prevenció ca
dc.title Higiene de la son i rendiment acadèmic: una proposta d’actuació des del Pla d’Acció Tutorial ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T11:00:25Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics