La convivència als centres d'educació secundària. Crear espais per construir relacions positives i reduir els conflictes mitjançant les pràctiques restauratives

Show simple item record

dc.contributor Escoda Trobat, Marta
dc.contributor.author Galmés Galmés, Cristina
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-07-09T07:41:37Z
dc.date.available 2019-07-09T07:41:37Z
dc.date.issued 2018-07-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149557
dc.description.abstract [cat] La convivència als centres educatius és un assumpte que preocupa a tota la comunitat educativa. Els conflictes són recurrents dins un centre educatiu, per això es fa necessari ensenyar als alumnes a resoldre’ls, la qual cosa contribueix a millorar la convivència escolar. Aquest treball es centra en la importància de la prevenció en la resolució dels conflictes i la conflictivitat dins els centres educatius, per això es considera actuar en tres àmbits: individual, familiar i escolar. Els joves necessiten suport per aprendre a resoldre determinats conflictes i estratègies basades en la comunicació, el diàleg i l’empatia. La família té un paper molt important i és, precisament, dins el nucli familiar on s’aprenen actituds, habilitats i formes de resoldre els conflictes més quotidians, però molts cops les famílies no saben com abordar-los. Els centres educatius han de ser entorns que propiciïn un ambient escolar segur que afavoreixi el respecte als drets dels alumnes, i es promogui la comunicació i la responsabilitat mútua per la resolució dels problemes que es puguin ocasionar d’una manera positiva. Així i tot, encara hi ha certa part del professorat que es troba desorientat i no sempre sap com ha de donar resposta i atendre els conflictes que poden succeir. Es plantegen les pràctiques restauratives com a estratègia per resoldre els conflictes, crear cohesió de grup i incloure aquestes en la formació al claustre de professors mitjançant cursos destinats a la resolució i prevenció dels conflictes dins els centres. Així, es promourà en els plans d’acció tutorial de l’alumnat de 1r d’ESO, fer ús dels cercles de diàleg per establir relacions positives entre el grup aula. Alhora, es planteja l’ús dels cercles amb les famílies com una eina útil per millorar la comunicació família – escola en les reunions amb el professorat. Els nombrosos canvis produïts ha fet que, en l’actualitat, es doni de cada vegada més importància a l’aprendre a conviure, d’aquí que cal donar noves respostes i crear espais de comunicació i participació. Des del departament d’orientació es treballarà conjuntament amb el TISOC, qui intervindrà en els casos quan ocorre un conflicte molt greu, assessorant les parts implicades, afavorint així una dinàmica positiva, basada en el respecte i el diàleg. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject.other Convivència ca
dc.subject.other Pràctiques restauratives ca
dc.subject.other Prevenció dels conflictes ca
dc.subject.other Comunitat educativa ca
dc.title La convivència als centres d'educació secundària. Crear espais per construir relacions positives i reduir els conflictes mitjançant les pràctiques restauratives ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-20T09:25:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record