Les dificultats d’aprenentatge dels infants maltractats que viuen en centres d’acollida de Mallorca. Guia de recomanacions de bones pràctiques per millorar l’aprenentatge

Show simple item record

dc.contributor Pozo Gordaliza, Rosario
dc.contributor Ballester Brage, Luis
dc.contributor.author López Cantero, María
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-07-11T07:32:41Z
dc.date.issued 2018-09-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149573
dc.description.abstract [cat] Les dificultats d’aprenentatge són un tema de molta actualitat, ja que cada vegada més hi ha infants que tenen unes necessitats que s’han de cobrir a partir d’intervencions de més qualitat i de recursos ben utilitzats. Però, si són infants que han estat maltractats i viuen a centres de protecció, s’han de tenir en compte uns factors previs que ocasionen aquestes mancances en l’àmbit educatiu i que, si es modifiquen, aconseguiran l’èxit educatiu en aquests infants. Per això, no només s’han de mirar les dificultats d’aprenentatge, sinó també quines són les altres àrees afectades i que poden condicionar que tenguin un fracàs escolar o no. Per tal de dur-ho a terme, s’ha realitzat un estudi a partir d’entrevistar a diversos professionals per aconseguir obtenir unes recomanacions de bones pràctiques basades en les opinions d’uns professionals per al centre d’acollida i el centre educatiu. D’aquesta manera, si segueixen aquests consells, es podrà tenir una intervenció més efectiva que provocarà millores en l’educació de l’infant. ca
dc.description.abstract [eng] Learning difficulties are a very current issue because every day there is more and more children who have need to be covered from interventions of higher quality and well-used resources. However, if they are children who have been mistreated and live in protection centers, previous factors must be considered that cause these shortcomings in the educational field and, if they are modified, will achieve educational success in these children. For this reason, not only must they look at the learning difficulties, but also what are the other areas affected and which may condition that they have a school failure or not. In order to carry it out, a study has been carried out from interviewing several professionals to obtain recommendations of good practices based on the opinion of professionals for the reception center and the educational center. In this way, if you follow these tips, you can have a more effective intervention that will bring improvements in the education of the child. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Dificultats ca
dc.subject.other Aprenentatge ca
dc.subject.other Maltractament ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Centres d’acollida ca
dc.subject.other Learning ca
dc.subject.other Difficulties ca
dc.subject.other Mistreatment ca
dc.subject.other Education ca
dc.subject.other Protection centers ca
dc.title Les dificultats d’aprenentatge dels infants maltractats que viuen en centres d’acollida de Mallorca. Guia de recomanacions de bones pràctiques per millorar l’aprenentatge ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-20T09:30:15Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics