La societat a través de la literatura: 
“Quitarse el disfraz” i “La dona té veu”, dues propostes didàctiques coordinades entre llengües

Show simple item record

dc.contributor Cirer Costa, Felip
dc.contributor.author Ribas Ribas, Maria
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-07-19T07:11:44Z
dc.date.available 2019-07-19T07:11:44Z
dc.date.issued 2018-06-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149659
dc.description.abstract [cat] Aquesta investigació planteja reconsiderar la didàctica de la literatura des de l’apropament al món de l’alumnat per mitjà d’un tractament del text literari que comporti tant la reflexió com la interpretació del món que ens envolta. En aquest contacte amb la realitat social, l’objectiu inicial és el tractament de temes transversals com l’homofòbia i la discriminació de gènere, ja que es parteix d’un estat de la qüestió que reclama prendre nous camins de transformació i evolució. En el pas que va de la teoria a la pràctica, es proposen dues unitats didàctiques coordinades entre les àrees de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura que tenen a la seva base la dona escriptora a la Transició espanyola. De les novel·les L’hora violeta i El mismo mar de todos los veranos sorgeix la possibilitat d’establir un pont entre passat i present, de sortir del cànon i de tractar els temes transversals esmentats a través del debat i del diàleg, de l’escriptura i de l’ús de les TIC. ca
dc.description.abstract [eng] This investigation set out is the reconsideration of didactics of the literature from the perspective of the approachment of the world of the pupils through a different way of treating the literary text that includes either the reflexion as well as interpretation of the world around us. Through this contact with the social reality, the main objective is studying transversal themes such as homophobia and gender discrimination, as it needs to be re-evaluated and reformed. Going forward, we propose two didactic units which are coordinating the subject of Catalan language and literature alongside the subject of Spanish language and literature, and which are based on the figure of the female writer during the Spanish Transition. From the novels L’hora violeta and El mismo mar de todos los veranos, there emerges the possibility of building a bridge between the past and the present, bucking the trend and analyzing these transversal matters through debate and dialogue, through the written word, and the use of the TIC.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 81 - Lingüística i llengües ca
dc.subject.other Literatura ca
dc.subject.other Didàctica ca
dc.subject.other Dona ca
dc.subject.other Discriminació ca
dc.subject.other Societat ca
dc.subject.other Literature ca
dc.subject.other Didactics ca
dc.subject.other Woman ca
dc.subject.other Discrimination ca
dc.subject.other Society ca
dc.title La societat a través de la literatura: 
“Quitarse el disfraz” i “La dona té veu”, dues propostes didàctiques coordinades entre llengües ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T11:01:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics