Transició de l'avaluació tradicional a l'autèntica. Avaluació per competències en la Física i Química

Show simple item record

dc.contributor Massanet Amer, Jerónimo
dc.contributor.author Llompart Mariano, Cristina
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-07-24T07:10:28Z
dc.date.available 2019-07-24T07:10:28Z
dc.date.issued 2018-05-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149694
dc.description.abstract [cat] En el present Treball de Final de Màster s’ofereix una alternativa a l’avaluació educativa de l’assignatura Física i Química, partint del contrast existent entre l’avaluació tradicional i l’autèntica, sense deixar de banda els avantatges i/o inconvenients que presenta cada una d’elles. No es tracta de passar de cop i sobte d’una avaluació a l’altre ni tampoc el fet de decantar-nos cap a una sola; sinó de la transició necessària que com a docents hauríem de fer, agafant els punts forts de les dues avaluacions i deixant de banda els seus punts febles. Per aquesta raó, és important conèixer l’evolució que ha sofert el concepte d’avaluació educativa al llarg de la seva història així com els aspectes que caracteritzen a cada una de les avaluacions per tal de decidir i establir les pautes necessàries per a desenvolupar la transició de l’avaluació. Es tracta de fer més real l’avaluació educativa i per tant és necessari reconèixer, desenvolupar i posar en pràctica les capacitats, habilitats, destreses i competències de l’alumnat. Per tal d’acostar el treball a la realitat, es du a terme una breu investigació realitzada a petita escala sobre un centre d’educació secundària obligatòria i batxillerat de les Illes Balears, a fi d’establir un primer punt d’inici a aquesta transició. Per poder desenvolupar la proposta, és necessari posar en pràctica la base bibliogràfica amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament de les competències clau de l’alumnat en la matèria de Física i Química, fet que ens du a desenvolupar exemples concrets de la transició d’avaluació mitjançant l’ús de noves metodologies. Aquest tipus d’avaluació es pot globalitzar no tan sols en el concepte concret a tractar ni a la pròpia assignatura, sinó a totes i a cada una de les matèries existents, duent a terme les adaptacions pertinents. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 544 - Química física ca
dc.subject.other Avaluació ca
dc.subject.other Tradicional ca
dc.subject.other Autèntica ca
dc.subject.other Transició ca
dc.subject.other Competències ca
dc.title Transició de l'avaluació tradicional a l'autèntica. Avaluació per competències en la Física i Química ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T11:00:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics