Aprenentatge Basat en Projectes: Les malalties dels talaiòtics eren les mateixes que les dels menorquins actuals?

Show simple item record

dc.contributor Beguiristain de Vos, Carlos Jesús
dc.contributor.author Sauleda Peranci, Anna
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-09-10T07:14:15Z
dc.date.available 2019-09-10T07:14:15Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149822
dc.description.abstract [cat] Ens trobem en un context cultural en el que l’illa de Menorca ha presentat davant del Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO una selecció de jaciments arqueològics representatius de la Menorca Talaiòtica com a bé material per ser considerat patrimoni mundial de la humanitat. D’altra banda, pel que fa el context educatiu, els centres d’ensenyament utilitzen el treball per projectes com a eina pedagògica innovadora útil per motivar l’alumnat i aconseguir aprenentatges significatius. Tenint en compte aquests dos contextos d’actualitat, aquest TFM proposa un ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) de l’assignatura de biologia (amb petites aportacions d’anglès i història). Es pretén treballar continguts del bloc de la salut i la malaltia (anatomia i fisiopatologia) del currículum de 3r d’ESO mitjançant l’estudi de les malalties dels menorquins talaiòtics a través dels ossos així com altres factors influents en la morbilitat i la mortalitat. S’analitzaran els hàbits influents en la salut dels primers menorquins i en la dels menorquins actuals. La proposta inclou: disseny del projecte, continguts del currículum, competències que es treballen, avaluació, seqüenciació i temporització etc. ca
dc.description.abstract [spa] Nos encontramos, en un contexto cultural, en el que la isla de Menorca ha presentado al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO una selección de yacimientos arqueológicos, representativos de la Menorca Talayótica, como bien material para ser considerado patrimonio mundial de la humanidad. Por otra parte, en el contexto educativo, los centros educativos utilizan el trabajo por proyectos como herramienta pedagógica novedosa útil para motivar al alumnado y conseguir aprendizajes significativos. Entre estos dos contextos de actualidad, este TFM propone un ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) de la asignatura de biología (con pequeñas aportaciones de historia e inglés). Se pretende trabajar contenidos del bloque de la salud y la enfermedad (anatomia y fisiopatologia) del currículum de 3º de ESO mediante el estudio de las enfermedades de los menorquines talayóticos así como algunos factores relacionados con la morbilidad y la mortalidad. En definitiva, se analizarán algunos de los hábitos influyentes en la salud de los primeros menorquines y en la de los menorquines actuales. La propuesta incluye: diseño del proyecto, contenidos del currículum, competencias a trabajar, evaluación, secuenciación y temporización etc. ca
dc.description.abstract [eng] We are in a cultural context in which the Menorca island has presented to the UNESCO World Heritage Committee a selection of archaeological sites that are representative of the Talaiotic Menorca as a material asset to be considered World Heritage of Humanity. On the other hand, in the educational context, the educational centers use project based learning as a useful innovative pedagogical tool useful to motivate students and achieve meaningful learning. Given these two current contexts, this TFM proposes a PBL (Project Based Learning) biology subject (with some contributions in english and history). It is intended to work on the contents of health and disease (anatomy and pathophysiology) of the 3rd year of ESO by studying the diseases of the talaiotic menorquians through the bones and other factors influencing morbidity and the mortality. The habits that influenced first Menorquian people’s health be analyzed. This proposal includes: design of the project, contents of the curriculum, skills that are dealt with, evaluation instruments etc. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 90 - Arqueologia. Prehistòria ca
dc.subject 93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local ca
dc.subject.other Treball per projectes ca
dc.subject.other Aprenentatge significatiu ca
dc.subject.other Competències bàsiques ca
dc.subject.other Menorquins ca
dc.subject.other Malalties talaiòtiques ca
dc.subject.other Trabajo por proyectos ca
dc.subject.other Aprendizaje significativo ca
dc.subject.other Competencias básicas ca
dc.subject.other Enfermedades talayóticas ca
dc.subject.other Menorquines ca
dc.subject.other Project-based pedagogy ca
dc.subject.other Meaningnful learning ca
dc.subject.other Basic skills ca
dc.subject.other Menorquians ca
dc.subject.other Talaiotic diseases ca
dc.title Aprenentatge Basat en Projectes: Les malalties dels talaiòtics eren les mateixes que les dels menorquins actuals? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T11:00:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record