Resposta inflamatòria a l’obesitat en cèl·lules de càncer de mama

Show simple item record

dc.contributor Roca Salom, María del Pilar
dc.contributor.author Amengual Segura, Josep
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-09-10T11:09:30Z
dc.date.available 2019-09-10T11:09:30Z
dc.date.issued 2019-09-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149839
dc.description.abstract [cat] El càncer de mama és el tipus de càncer més freqüent i el que causa major nombre de morts en dones. No obstant, la seva distribució geogràfica és heterogènia, amb les taxes d’incidència més altes als països desenvolupats. Aquestes diferències s’associen a un estil de vida “occidentalitzat”, especialment a l’obesitat, que condueix a un estat inflamatori subclínic. En aquest treball vàrem voler estudiar la resposta a la inflamació associada a l’obesitat en cèl·lules de càncer de mama mitjançant el tractament amb un còctel inflamatori que reflectís les condicions d’inflamació en el teixit mamari d’una dona obesa. Els efectes observats a les 48 h van ser una disminució dràstica de la viabilitat cel·lular amb un increment molt important dels nivells de ROS mitocondrials (O2•-). Quant a la senyalització inflamatòria de les cèl·lules, a les 4h de tractament va augmentar l’expressió dels gens pro-inflamatoris: COX-2, TNF-α, IL-1β, RIL-1β, IL-6, RIL-6 i IL-8 (RIL-8 no significatiu), mentre que els nivells de mRNA dels antiinflamatoris (TGF-β i PPAR-γ) no van variar. Així, les senyals d’inflamació similars a les quals estan exposades les cèl·lules de càncer de mama en una dona obesa van desencadenar l’activació de les vies inflamatòries autocrines. ca
dc.description.abstract [eng] Breast cancer is the most frequent type of cancer and causes more deaths in women than any other kind. However, its geographical distribution is heterogeneous, with the highest incidence rates in developed countries. These differences are associated to a “westernized” lifestyle, especially characterized by obesity, which leads to a subclinical inflammatory state. Here, we wanted to study the response of breast cancer cells to the obesity-related inflammation through the treatment with an inflammatory cocktail which reflected the conditions in the breast tissue of an obese woman. The observed effects at 48h of treatment were a drastic decrease in cell viability and a very important increase in mitochondrial ROS levels (O2•-). Regarding the inflammatory signaling of the cells, a 4h treatment increased the expression of the proinflammatory genes analyzed (COX-2, TNF-α, IL-1β, RIL-1β, IL-6, RIL-6, IL-8, but not significantly in RIL-8), while the mRNA levels of the anti-inflammatory ones (TGF-β and PPAR-γ) didn’t vary. Thus, the inflammatory signals similar to those the breast cancer cells in an obese woman are exposed to, triggered the activation of the autocrine inflammatory pathways. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject 616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia ca
dc.subject.other Càncer de mama ca
dc.subject.other Inflamació ca
dc.subject.other Obesitat ca
dc.subject.other Viabilitat cel·lular ca
dc.subject.other Estrògens ca
dc.title Resposta inflamatòria a l’obesitat en cèl·lules de càncer de mama ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics