Ritmes circadiaris i qualitat de son a adolescents: comparació de dos grups d’edat

Show simple item record

dc.contributor Nicolau Llobera, María Cristina
dc.contributor.author Arbona Sampol, Naomi
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-09-24T10:56:23Z
dc.date.available 2019-09-24T10:56:23Z
dc.date.issued 2019-09-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149948
dc.description.abstract [cat] Els éssers vius estem sotmesos diàriament a diferents ritmes biològics de manera constant. Els ritmes circadiaris són els ritmes que oscil·len dins les 24 hores d’un dia, i aquests estan regulats per sincronitzadors externs i endògens. Un dels ritmes circadiaris més importants és el ritme de son-vigília, el qual es veu fortament regulat per la informació diària del cicle llum/foscor, i de forma interna pels nuclis supraquiasmàtics (NSQ). És un fet indiscutible que els adolescents pateixen un retràs de fase en el seu cicle de son- vigília, degut als canvis hormonals que es pateixen en la pubertat. També es cert, que tot i tenir evidències d’aquest fet, la societat no s’ha sabut adaptar a aquest retràs. Degut a això, els adolescents pateixen una falta de son i un mal estar diari degut als horaris molt matutins de la jornada escolar, inadaptats al seu ritme. Però, així com no totes les etapes de la pubertat afecten de la mateixa manera, es pot pensar que aquest retràs de fase no es veurà reflectit amb la mateixa intensitat d’una edat a una altre. Per aquest motiu s’han estudiat dues etapes de la pubertat, una primerenca (12-14 anys) i una tardana (16-18 anys). Les variables estudiades van ser: intensitat de la llum externa, temperatura perifèrica (TP) i activitat individual, que després es van correlacionar amb la qualitat del son i els ritmes circadians individuals. Els resultats d’aquestes mesures mostren indicis de que els adolescents tardans tenen un retràs de fase més marcat en comparació amb els adolescents primerencs, per la qual cosa confirmen la nostra hipòtesi d’estudi que el fet diferencial de l’edat a l’adolescència repercuteix en la qualitat de son i els ritmes son-vigília. ca
dc.description.abstract [eng] Living beings are constantly subjected to different biological rhythms. Circadian rhythms are cycles with a periodicity of approximately 24 hours, and that are regulated by exogenous/external and endogenous/internal cues. One of the most important circadian rhythms is the sleep-wake cycle, which is strongly regulated by the daily light / dark cycle information received and regulated internally by the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus (NSQ). Previous literature has suggested that teens suffer a phase delay in their sleep-wake cycle due to the hormonal changes that they suffer in puberty. Despite growing evidence on this fact, society has not adapted to this delay and as a consequence, teens suffer from a lack of sleep that affects their general well-being due to school times not fitting their rhythm. Nevertheless, not all stages of puberty are affected the same way, and this phase delay will not be of the same intensity in different age groups. For this reason, two stages of puberty, an early one(12-14 years) and a late one(16-18 years), have been studied. For this, the variables studied were: external light intensity, peripheral temperature (TP) and individual activity, which were then correlated to sleep quality and individual circadian rhythms. Results of these measurements show indications that late adolescents have a more marked phase delay compared to early adolescents, therefore confirming our study hypothesis that the differential fact of age in adolescence It affects the quality of sleep and the rhythms sleep-vigilant. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Ritme circadiari ca
dc.subject.other Son-vigília ca
dc.subject.other Retard de fase ca
dc.subject.other Adolescents ca
dc.subject.other Llum ca
dc.subject.other Melatonina ca
dc.subject.other Nucli supraquiasmàtic ca
dc.subject.other Cronodisrupció ca
dc.subject.other Zeitgeberg ca
dc.title Ritmes circadiaris i qualitat de son a adolescents: comparació de dos grups d’edat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics