La urbanització de la fauna silvestre. Efectes en ecosistemes insulars, en un context global

Show simple item record

dc.contributor Paredes Esquivel, Claudia Caterina
dc.contributor.author Horrach Munar, Maria Magdalena
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-09-25T11:22:17Z
dc.date.available 2019-09-25T11:22:17Z
dc.date.issued 2019-09-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149964
dc.description.abstract [cat] Des de finals del segle XIX, el procés d’urbanització ha crescut exponencialment a tot el món. Per una banda, comporta una pèrdua de biodiversitat i, per l’altre, l’adaptació i proliferació d’algunes espècies silvestres a aquest ambient. Aquestes espècies tenen unes característiques en comú que els permeten fer front als desavantatges que hi ha al llarg del gradient urbà. S’han observat, especialment, en el cas d’aus i mamífers, diferències de comportament i morfològiques respecte a les poblacions rurals. En el present treball, es determina quines espècies s’han establert a les zones urbanes i suburbanes de la Península Ibèrica i de les Illes Balears. En segon lloc, s’analitza com es veuen modificades les relacions interespecífiques, quin és el mecanisme d’adaptació (plascticitat fenotípica o variació genètica) i quines repercussions té en l’evolució de les espècies urbanes. Finalment, es determinen els factors que afecten a l’ecologia de les malalties parasitàries i si existeix risc de zoonosis a les Illes Balears com es pot prevenir. Hi ha hagut l’establiment d’espècies al·lòctones a les Balears, amb potencial per urbanitzar-se, que posen en risc la salut dels humans i les espècies locals ja que es poden veure modificades les seves relacions interespecífiques. A més, per a les espècies autòctones que queden aïllades, la urbanització suposa una pèrdua de diversitat genètica dificultant la seva evolució. Hi pot haver canvis en l’ecologia de les malalties parasitàries que incrementin el risc de transmissió i d’infecció. De manera que fan falta estudis a les zones urbanes de les Illes Balears per determinar la presència i prevalença de paràsits en espècies urbanitzades i poder establir mesures de prevenció i detecció, així com, un control de les espècies que actuen com a reservoris. ca
dc.description.abstract [eng] Since the end of the 19th century, the process of urbanization has grown exponentially throughout the world. On the one hand, it involves a loss of biodiversity and, on the other, the adaptation and proliferation of some wild species to this environment. These species have common characteristics that allow them to cope with the disadvantages that exist along the urban gradient. They have observed, especially in the case of birds and mammals, differences in behavior and morphology with respect to rural populations. In this paper, we determine which species have been established in the urban and suburban areas of the Iberian Peninsula and in the Balearic Islands. Secondly, it analyzes how inter-specific relationships are modified, what the adaptation mechanism is (phenotypic plascticity or genetic variation) and what repercussions they have on the evolution of urban species. Finally, the factors that affect the ecology of parasitic diseases will be determined and if there is a risk of zoonosis in the Balearic Islands, how can it be prevented. There has been the establishment of allochthonous species in the Balearic Islands, with potential for urbanization, which put the health of humans and local species at risk as it is possible to modify the inter-specific relationships. In addition, for the autochthonous species that are isolated, the urbanization supposes a loss of genetic diversity making its evolution difficult. There may be changes in the ecology of parasitic diseases that increase the risk of transmission and infection. Thus, studies are needed in the urban areas of the Balearic Islands to determine the presence and prevalence of parasites in urbanized species and to establish preventive and detection measures, as well as control of the species that act as reservoirs. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.subject 59 - Zoologia ca
dc.subject.other Urbanització ca
dc.subject.other Espècies silvestres ca
dc.subject.other Zoonosis ca
dc.subject.other Paràsits ca
dc.subject.other Relacions interespecífiques ca
dc.subject.other Ecosistemes insulars ca
dc.title La urbanització de la fauna silvestre. Efectes en ecosistemes insulars, en un context global ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics