Les comunitats virtuals d’aprenentatge com a millora de la qualitat educativa a la secundària i el batxillerat

Show simple item record

dc.contributor Adrover Quetglas, Bartomeu
dc.contributor.author Pellicer Bosch, Gaspar Juan
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-10-08T06:09:38Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150077
dc.description.abstract [cat] La irrupció de les TIC en el sistema educatiu genera interrogants de com integrarles per que siguin efectives en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Les noves vies d’innovació educativa ens porten a reflexionar sobre la forma d’adaptar el sistema al canvi social en la societat de la informació. Per això és necessari veure el calat dels canvis socials i entendre que no es pot ensenyar a les aules de la mateixa forma que es feia abans de la revolució informàtica. La forma d’aprendre ha canviat en consonància amb els alumnes dels centres d’ensenyament secundari que ja son tots natius digitals. Tot plegat, amb la concepció comunitària de la interacció social ha vingut a integrar les TIC amb aquesta visió fent possibles les comunitats virtuals on les possibilitats de comunicació deslocalitzada i asíncrona multipliquen les possibilitats d’interactuar. Per aquesta raó, hem estudiat la forma de crear comunitats virtuals d’aprenentatge en els centres de secundària per utilitzar el seu potencial de treball cooperatiu i resolució de problemes. Altrament, s’ha tractat d’esbrinar si aquesta integració es tradueix en una millora dels estàndards de qualitat educativa. ca
dc.description.abstract [eng] The emergence of ICT in the education system generates questions about how to integrate them so that they are effective in the teaching-learning process. The new paths of educational innovation lead us to reflect on how to adapt the system to social change in the information society. That is why it is necessary to see the depth of social change and understand that it can not be taught in classrooms in the same way that it was done before the computer revolution. The way of learning has changed in line with the students of the secondary schools that are already native digital. All in all, with the community conception of social interaction, it has come to integrate ICT with this vision by making possible the virtual communities where the possibilities of delocalized and asynchronous communication multiply the possibilities of interacting. For this reason, we have studied how to create virtual learning communities in secondary schools to use their cooperative work potential and problem solving. Otherwise, it has been tried to find out if this integration translates into an improvement in the standards of educational quality. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.title Les comunitats virtuals d’aprenentatge com a millora de la qualitat educativa a la secundària i el batxillerat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T11:20:15Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics