Com impulsar el procés de canvi? L'orientador educatiu com a assessor en els processos de millora educativa

Show simple item record

dc.contributor Rosselló Ramon, Maria Rosa
dc.contributor.author Benavides Onieva, Araceli
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-10-15T11:40:55Z
dc.date.issued 2018-07-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150165
dc.description.abstract [cat] La situació actual en educació marca molts reptes que encara queden per resoldre. Per una part, les taxes de fracàs escolar són, si més no, preocupants: més d’un 30% a les Illes Balears, la qual cosa situa a la nostra comunitat com una de les més alarmants de tot l’estat espanyol. Per la seva part, els resultats acadèmics són també dels més baixos d’entre els països de la OCDE. Davant aquest panorama, sembla necessari replantejar-se les pràctiques educatives dels nostres centres. Fruit d’aquesta necessitat, el present treball explora algunes de les innovacions pedagògiques presents dins el món de l’educació, així com la seva eficàcia a l’hora de fomentar la inclusió de l’alumnat i el seu aprenentatge significatiu. Alhora, s’analitza el paper que pot complir l’orientador educatiu en el procés de millora pedagògica. En aquest sentit, s’emfatitza la funció assessora dels orientadors educatius a l’hora de promoure en el professorat aquelles metodologies i pràctiques més adients per l’alumnat, així com impulsar la seva formació contínua. És, doncs, des d’aquesta perspectiva que s’elabora la proposta desenvolupada en aquest treball. D’aquesta manera, s’han entrevistat 4 orientadors d’un centre concertat de Palma, amb l’objectiu de recollir les seves perspectives quant al seu paper com a impulsors de les innovacions i de quina manera l’orientador pot treballar conjuntament amb l’equip directiu i docent per assolir aquest objectiu. Les respostes recollides han estat analitzades a través d’un DAFO que ha permès conèixer les possibilitats que ofereix el centre i les necessitats formatives del professorat. Com a resultat d’aquesta anàlisi, s’han dissenyat un blog i tríptic, adreçats al professorat i equip directiu, amb la finalitat de recopilar continguts de rellevància a l’hora de posar en marxa innovacions pedagògiques, així com conscienciar sobre la importància d’aquestes iniciatives. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject.other Fracàs escolar ca
dc.subject.other Metodologies innovadores ca
dc.subject.other Paper de l’orientador ca
dc.subject.other Funció assessora ca
dc.subject.other Proposta formativa ca
dc.title Com impulsar el procés de canvi? L'orientador educatiu com a assessor en els processos de millora educativa ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-20T09:27:36Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record