L’adolescència una etapa clau per a la sexualitat: factors socials de les conductes sexuals de risc i intervencions infermeres a Espanya

Show simple item record

dc.contributor Bover Bover, Andreu
dc.contributor.author Mascaró Triay, Clara
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-10-28T11:03:47Z
dc.date.available 2019-10-28T11:03:47Z
dc.date.issued 2019-10-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150218
dc.description.abstract [cat] Introducció: Es important analitzar com s’està portant a terme l’educació sexual en els adolescents actualment degut a l’augment de les infeccions de transmissió sexual (ITS) que s’ha produït en els darrers anys a Espanya. L’adolescència es una etapa fonamental per a la educació sexual i per a inculcar les conductes saludables. Objectius: En aquest treball s’han descrit els factors que influeixen en les conductes sexuals de risc i s’han analitzat les intervencions infermeres en aquest àmbit. Resultats: En primer lloc, els factors que influeixen en les conductes de risc sexuals més destacats son l’associació de l’edat primerenca en l’inici de les relacions sexuals, el consum d’alcohol i altres drogues, la relació amb els pares i la utilització de mètodes anticonceptius com a factors més relacionats amb les conductes de risc sexuals. En segon lloc, les intervencions infermeres portades a terme a través de tallers a les escoles son de rellevant importància per a donar eines als adolescents i evitar que realitzin conductes sexuals de risc; també hi ha que impulsar més la educació sexual a la consulta d’infermeria a les consultes pediàtriques o a través de la consulta jove. Conclusions: S’ha de seguir realitzant aquest tipus d’educació sexual integral, però s’haurien de modificar algunes polítiques per a garantir la realització d’aquests programes ja que actualment depenen sols dels centres educatius. El que s’hauria de garantir es la coordinació entre els centres de salut i les escoles i altres serveis que s’ofereixen a donar a conèixer la salut sexual als adolescents. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: It is important to analyse how sexual education in adolescents is currently being carried out due to the increase in sexually transmitted infections (ITS) that has occurred in recent years in Spain. Adolescence is a fundamental stage for sexual education and inculcating healthy behaviours. Objectives: The factors that influence sexual behaviours at risk have been described in this work and nursing interventions have been analysed in this field. Results: First of all, the factors that influence the most important sexual conducts of risk are the association of the early age at the beginning of the sexual relations, the alcohol consumption and other drugs, the relation with the parents and the use of contraceptive methods as factors more related to sexual risk behaviors. Second, nursing interventions carried out through workshops in schools are of major importance to provide tools to teens and prevent them from conducting risky sexual behaviors; It is also necessary to promote sexual education in the nursing office in pediatric consultations or through the young consultation. Conclusions: This type of comprehensive sexual education must continue to be carried out, but some policies should be modified to guarantee the realization of these programs as they currently depend only on educational centers. What should be guaranteed is the coordination between health centers and schools and other services that are offered to publicize the sexual health of adolescents. ca
dc.format application/pdf
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Malalties de transmissió sexual ca
dc.subject.other Educació sexual ca
dc.subject.other Adolescents ca
dc.subject.other Intervenció infermera ca
dc.subject.other Sexually transmitted diseases ca
dc.subject.other Sex education ca
dc.subject.other Nursing intervention ca
dc.title L’adolescència una etapa clau per a la sexualitat: factors socials de les conductes sexuals de risc i intervencions infermeres a Espanya ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record