Proposta d'itinerari didàctic de la història romana i tardoantiguitat de Mallorca a 1er de l'ESO

Show simple item record

dc.contributor Caldentey Brunet, Joan
dc.contributor.author Cañellas Salesa, David
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-12-03T11:21:26Z
dc.date.issued 2019-07-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150371
dc.description.abstract [cat] L'objectiu principal d'aquest treball és presentar una proposta d'itinerari didàctic, pensada per al nivell de 1er de la ESO, per a l'ensenyament de la història de Roma i de l'etapa tardoantiga, tant a nivell general com pel que fa a la petjada que deixaren a Mallorca. Dit itinerari compta amb un abans, un durant i un després i es centra en els jaciments arqueològics de Son Espases i Son Peretó, també implicant el Museu d’Història de Manacor. La idea bàsica que guia aquest treball és la d'aconseguir un ensenyament-aprenentatge significatiu per mitjà d'un variat ventall de procediments metodològics i proveintse del recurs didàctic central que significa l'itinerari. Amb aquest propòsit en ment, el treball aquí present té una doble vessant: una fonamentació teòrica que justifiqui tot aspecte pedagògic i metodològic del mateix i una descripció detallada que aprofundeixi en cada component estructural de la proposta didàctica. ca
dc.description.abstract [eng] The main objective of this work is to present a proposal for a didactic itinerary, designed for the 1st level of ESO, for the teaching of the history of Rome and the late antiquity period, both on a general level and with respect to the footprint that left in Mallorca. This itinerary has a before, a during and an after, and focuses on the archaeological sites of Son Espases and Son Peretó, also involving the Manacor History Museum. The basic idea that guides this work is to achieve significant teaching-learning through a variety of methodological procedures and through the providing of the central didactic resource that the itinerary in itself means. With this purpose in mind, the work here presented has two aspects: a theoretical foundation that justifies all pedagogical and methodological aspects of the same and a detailed description that delves into each structural component of the didactic proposal. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Història de Roma ca
dc.subject.other Antiguitat tardana ca
dc.subject.other Itinerari didàctic ca
dc.subject.other Educació patrimonial ca
dc.subject.other Metodologia innovadora ca
dc.subject.other History of Rome ca
dc.subject.other Late antiquity ca
dc.subject.other Didactic itinerary ca
dc.subject.other Heritage education ca
dc.subject.other Innovative methodology ca
dc.title Proposta d'itinerari didàctic de la història romana i tardoantiguitat de Mallorca a 1er de l'ESO ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:50:26Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics