Anàlisi de la interconnexió entre reciclatge del peptidoglicà, expressió de beta-lactamases i virulència en Pseudomonas aeruginosa

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)