Model centrat en la Família i els Entorns Naturals en Atenció Primerenca: una anàlisi teòrica

Show simple item record

dc.contributor Verger Gelabert, Sebastià
dc.contributor.author Alzamora Botelles, Antònia
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-01-10T12:15:03Z
dc.date.available 2020-01-10T12:15:03Z
dc.date.issued 2019-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150566
dc.description.abstract [cat] L’augment de polítiques familiars i l’alta implicació de les famílies en els serveis d’atenció a la infància, ha propiciat la implantació d’un nou model en el qual els professionals reconeixen les fortaleses de les famílies, convidant-les a participar de forma activa durant tot el procés. Aleshores, en el present treball es tracta de fer una recerca bibliogràfica a partir de diferents fonts i bases de dades per explicar alguns conceptes i continguts relacionats amb l’Atenció Primerenca (AP). En aquest s’analitza la història i l’evolució de l’AP, s’identifiquen els elements més significatius del Model centrat en la Família i els Entorns Naturals i finalment, s’aprofita per conèixer l’aportació que en fa McWilliam sobre aquest mètode d’intervenció. El model es defineix per la col·laboració i participació equitativa entre professionals i família, utilitzant les habilitats, experiència i coneixements d’ambdós. Per tant, estem parlant d’una intervenció on l’objectiu és enfortir el funcionament familiar. Les evidències indiquen que les pràctiques centrades en la família obtenen millors resultats tant per pares com infants, així doncs són les més demandades per complir les expectatives de les famílies incidint directament en la millora de la qualitat de vida familiar. ca
dc.description.abstract [eng] The increase in family policies and the high involvement of families in childcare services has led to the implantation of a new model in which professionals recognise the strengths of families, inviting them to participate actively throughout the process. On that account, this paper attempts to do a bibliographic research from different sources and databases to explain some concepts and contents related to Early Attention (EA). In this dissertation, the history and evolution of the EA is analysed, the most significant elements of the family-centered model and the Natural Environments are identified, and finally, it is used to know the contribution of McWilliam in this method of intervention. This model is defined by the collaboration and equitable participation of professionals and family, using the abilities, experience and knowledge of both. Therefore, we are talking about an intervention where the objective is to strengthen family functioning, empowerment. Evidence indicates that family-centered practices get better results for both parents and children, and thus, they are the most demanded to meet families' expectations, with direct impact on improving the quality of family life. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Atenció Primerenca ca
dc.subject.other Intervenció ca
dc.subject.other Família ca
dc.subject.other Entorn naturals ca
dc.subject.other Early attention ca
dc.subject.other Intervention ca
dc.subject.other Family ca
dc.subject.other Natural environment ca
dc.subject.other Empowerment ca
dc.title Model centrat en la Família i els Entorns Naturals en Atenció Primerenca: una anàlisi teòrica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:53:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics