Inspector Sanitari basat en l’Anàlisi de Polaritats a Twitter

Show simple item record

dc.contributor Bibiloni Coll, Antonio
dc.contributor Mas Sansó, Ramon
dc.contributor.author Mir Payeras, Bartolomé
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-01-15T09:00:34Z
dc.date.issued 2019-06-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150603
dc.description.abstract [cat] El volum i la importància de la informació que generen les xarxes socials creix de dia en dia i Twitter és un gran referent en aquest àmbit. Poder analitzar aquesta informació per tal de poder esbrinar la polaritat (positiu/negatiu) d’un missatge concret pot donar un valor afegit a l’anàlisi automatitzat de textos, ajudant així en la presa de decisions estratègiques per una determinada empresa o entitat. Si ens centram en informació de tipus sanitari, les repercussions d’aquesta anàlisi poden tenir una transcendència rellevant i influir directament en el conjunt de la societat. En aquest treball de fi de màster (TFM) s’ha desenvolupat el panell de control d’un inspector sanitari que inclou un sistema d’anàlisi de polaritats per tal d’esbrinar, a partir d’un algoritme d’aprenentatge automàtic supervisat, si els missatges de caire sanitari generats a Twitter a l’entorn de les Illes Balears són positius o no. L’objectiu principal és que aquesta anàlisi juntament amb altres indicadors inclosos en el panell de control suposin una informació de suport en la presa de decisions per una entitat com la Conselleria de Salut. Per tal de seleccionar l’algoritme d’aprenentatge automàtic més adequat s’ha realitzat una comparativa per finalment seleccionar aquell algoritme de classificació que ens ha proporcionat unes mesures de precisió més elevades, sent finalment l’algoritme de Support Vector Machines (SVM) el seleccionat. ca
dc.description.abstract [eng] The volume and importance of the information that social networks generate grows day by day and Twitter is a great reference in this field. Being able to analyze this information in order to find out the polarity of a specific message can give an intelligence point to the automated analysis of texts that, at the same time, can help in the making of strategic decisions for a company or entity. If we focus on health information, the impact of this analysis can directly influence the society as a whole. In this master's degree project, we have developed the control panel of a health inspector that includes a system of polarity analysis to find out if the health related messages generated on Twitter in the environment of the Balearic Islands are positive or non positive. We use supervised machine learning algorithms to fulfill this goal. The main objective of this analysis, along with other indicators included in the control panel, is to provide support information in decision making to an entity such as the «Conselleria de Salut». In order to select the most appropriate machine learning algorithm, a comparison has been made between different classification algorithms. We have finally selected Support Vector Machines (SVM) because it is the one that has released higher accuracy measurements. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 004 - Informàtica ca
dc.subject 33 - Economia ca
dc.subject.other Processament de llenguatge natural ca
dc.subject.other Mineria de textos ca
dc.subject.other Anàlisi de sentiments ca
dc.subject.other Aprenentatge automàtic ca
dc.subject.other Aprenentatge supervisat ca
dc.subject.other Algoritmes de classificació ca
dc.subject.other Suport Vector Machines (SVM) ca
dc.subject.other Inspector de xarxes socials ca
dc.subject.other Twitter ca
dc.subject.other Àmbit sanitari ca
dc.subject.other Illes Balears ca
dc.title Inspector Sanitari basat en l’Anàlisi de Polaritats a Twitter ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:05:56Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics