Infecció per Salmonella en humans, i diagnòstic clínic i detecció de la sensibilitat antibiòtica al Laboratori de Diagnòstic Microbiològic de l’Hospital Juaneda Miramar

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)