Perfil de tractament de la otitis mitjana aguda en un centre de salut

Show simple item record

dc.contributor.author Hervás, J.
dc.contributor.author Roldán, L.
dc.contributor.author Socias, I.M.
dc.contributor.author Esteva, M.
dc.contributor.author Medina, D.
dc.date.accessioned 2020-01-23T08:27:12Z
dc.date.available 2020-01-23T08:27:12Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150679
dc.description.abstract [cat] Objectiu: Descriure el tractament emprat a la otitis mitjana aguda (OMA) en adults i l'adherència als protocols i guies clíniques actuals. Disseny: Estudi descriptiu transversal i retrospectiu. Àmbit: Centre de Salut Sa Torre de Manacor de l'Àrea de Salut de Mallorca. Subjectes: 291 pacients amb diagnòstic d'otitis mitjana aguda en la història clínica electrònica des de novembre de 2015 a maig 2016. Mesures: De la història clínica i la base de dades de prescripció es va obtenir: les característiques sociodemogràfiques i el tractament farmacològic emprat: antibiòtic, antiinflamatoris no esteroides (AINE) o corticoides; via oral o tòpica; descrits amb estadístics de centralitat i dispersió. Las diferències entre OMA i OMA supurada (OMS) es varen contrastar mitjançant Chi-quadrat de Pearson. Resultats: S'analitzaren 249 pacients que compliren els criteris d'inclusió. La mitjana d'edat va ser de 39 anys (DE 13); 102/249 (41%) eren homes. Els antibiòtics orals van ser el principal grup farmacològic prescrit 126 (50,6%), seguit de l'antibiòtic tòpic 118 (47,4%) i corticoide tòpic 102 (41%). Altres fàrmacs emprats foren AINE 71 (28,5%), corticoides nasals 38 (15,3%) i corticoides orals 5 (2%). Els pacients con OMS tenien major probabilitat d'haver rebut antibiòtics tòpics que les no supurades 63,2% vs 40,4% (p=0,002) i més corticoides tòpics 57,4% vs 64,8% (p=0,001). Per a la resta de grups farmacològics ho hi va haver diferències estadísticament significatives. Únicament 34/249 (13,7%) de las OMA valorades presentaren una adequada prescripció farmacològica. Conclusions: En el nostre centre de salut hi ha escassa adherència a les recomanacions terapèutiques actuals de la otitis mitjana aguda, així com un ús inapropiat dels antibiòtics.
dc.format application/pdf
dc.relation.isformatof Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.3306/MEDICINABALEAR.33.03.19
dc.relation.ispartof Medicina Balear, 2018, vol. 33, num. 3, p. 19-24
dc.rights cc-by-nc-nd (c) REIAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS, 2018
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
dc.title Perfil de tractament de la otitis mitjana aguda en un centre de salut
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2020-01-23T08:27:13Z
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.doi https://doi.org/10.3306/MEDICINABALEAR.33.03.19


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd (c) REIAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS, 2018 Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd (c) REIAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS, 2018

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics