La Ràdio com a projecte Tecnològic i competencial a la ESO

Show simple item record

dc.contributor Beguiristain de Vos, Carlos Jesús
dc.contributor.author Colomer Gomila, Narcís
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-01-30T11:13:10Z
dc.date.available 2020-01-30T11:13:10Z
dc.date.issued 2019-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150741
dc.description.abstract [cat] Actualment ens trobem immersos dins la societat digital del consum, com a societat occidental del primer món no ens falta de res i a la vegada sentim que ens falta de tot. Dins de l’apartat audiovisual, internet i les noves tecnologies han esdevingut una revolució social per la que es demostra cada dia que no estàvem preparats, sobretot pel que fa al món educatiu i tot el que se’n deriva, sobretot si tenim en comte aspectes tals com la convivència als centres, la interacció entre alumnes així com les noves eines pedagògiques. Aquest treball pretén utilitzar un mitjà de comunicació de masses, preRevolució digital, com la Ràdio per tal d’abordar la problemàtica de la inclusió social dins una aula de 2n d’ESO d’un institut de Menorca. Es pretén mitjançant la ràdio, com a mitjà de comunicació de masses, treballar aspectes de cohesió de grup així com de reafirmació de generació vital. ca
dc.description.abstract [eng] At the moment we are immersed in the digital consumer society, as a Western society of the first world, we lack nothing and at the same time we feel that we lack everything. Within the audiovisual section, the Internet and the new technologies have become a social revolution that is demonstrated every day that we were not prepared, especially with regard to the educational world and everything that is derived from it, especially if we have in mind aspects such as coexistence in the centers, the interaction between students as well as the new pedagogical tools. This paper aims to use a means of mass communication, digital pre-Revolution, such as Radio in order to address the problems of social inclusion in a secondary school in a secondary school in Menorca. It is intended through radio, as a means of mass communication, to work on aspects of group cohesion as well as a reaffirmation of vital generation. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 070 - Diaris. Premsa. Periodisme. Ciències de la informació ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Inclusió ca
dc.subject.other Comunicació ca
dc.subject.other Beneficis ca
dc.subject.other Empatia ca
dc.subject.other Tecnologia ca
dc.subject.other Inclusion
dc.subject.other Communication
dc.subject.other Benefits
dc.subject.other Empathy
dc.subject.other Technology
dc.title La Ràdio com a projecte Tecnològic i competencial a la ESO ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:07:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics