¿Una dieta mediterrània amb un consum d'hidrats de carboni de baix índex glucèmic concomitant amb el tractament terapèutic, ajuda a reduïr el carcinoma ductal invasiu de mama estadi II grup 1?

Show simple item record

dc.contributor Tur Marí, Josep Antoni
dc.contributor.author Martorell Ballester, Ana
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-02-10T13:38:47Z
dc.date.issued 2019-05-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150849
dc.description.abstract [cat] L’objectiu d’aquest projecte és avaluar si la disminució de la ingesta de glucosa mitjançant una dieta mediterrània (DM) amb consum d’hidrats de carboni (HdC) de baix índex glucèmic (IG) juntament amb el tractament terapèutic, ajuda a reduir la mida del carcinoma ductal invasiu (CDI) en un 5% o més que el grup de control i que disminueixi el temps en que el tumor minva de mida. Es proposa realitzar un assaig multicèntric en grups paral·lels, aleatoritzat de prevenció terciària a dones de entre 18 i 70 anys que tinguin CDI estadi II del grup 1 o luminal A i que siguin candidates a tractament curatiu, a l’illa de Mallorca. Les participants del grup d’intervenció se’ls prescriurà una DM amb una ingesta d’HdC de baix IG, acompanyada d’activitat conductual i motivacional, amb l’objectiu específic de la disminució de la massa tumoral. S’anirà avaluant de manera periòdica l’adherència terapèutica i adaptant-la al pacient en el cas de que sigui necessari. Les intervencions es mantindran durant 2 anys, amb un seguiment mensual durant el primer any i cada dos mesos durant el segon any. L’evolució del tumor es farà a traves de tècniques d’imatge i paràmetres analítics. El grup de control només rebrà recomanacions generals sobre la DM. A les participants se’ls gratificarà amb dos kilograms de llegums i un litre d’oli d’oliva verge al mes per mantenir-les motivades. El propòsit d’aquest projecte és valorar l’efectivitat d’una DM amb una ingesta d’HdC de baix IG juntament amb el tractament que rebi la pacient i que coadjuvi en la disminució de la mida del CDI estadi II del grup 1. Aquesta proposta és una eina per poder combatre la morbiditat i la mortalitat causada pel CDI de mama en estadi II del grup 1 o luminal A. ca
dc.description.abstract [eng] The objective of this project is to evaluate whether the reduction of glucose intake through a Mediterranean diet (MD) with low carbohydrate (CH) low glucose index (GI) along with therapeutic treatment helps to reduce the size of invasive ductal carcinoma (IDC) by 5% or more than the control group and decrease the time the tumor is diminished. It is proposed to perform a multicenter trial in parallel, randomized groups of tertiary prevention for women between the ages of 18 and 70 who have ICD stage II of group 1 or luminal A and who are candidates for curative treatment on the island of Mallorca. Participants in the intervention group will be prescribed a MD with a CH intake of low IG, accompanied by behavioral and motivational activity, with the specific objective of decreasing the tumor mass. The therapeutic adherence will be periodically evaluated and adapted to the patient in case it is necessary. The interventions will be kept for 2 years, with a monthly follow-up during the first year and every two months during the second year. The evolution of the tumor will be done through image techniques and analytical parameters. The control group will only receive general recommendations on the MD. Participants will be gratified with two kilograms of legumes and one liter of virgin olive oil per month to keep them motivated. The purpose of this project is to evaluate the effectiveness of a MD with a low GI CH intake along with the treatment received by the patient and to help reduce the size of ICD stage II in group 1. This proposal is a tool to combat the morbidity and mortality caused by the breast ICD in stage II of group 1 or luminal A. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.publisher all rights reserved
dc.publisher info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia ca
dc.subject 663/664 - Aliments i nutrició. Enologia. Olis. Greixos ca
dc.subject.other Carcinoma ductal invasiu estadi II ca
dc.subject.other Càncer mama ca
dc.subject.other Glucòlisis ca
dc.subject.other Hidrats de carboni de baix índex glucèmic ca
dc.subject.other Dieta mediterrània ca
dc.subject.other Invasive stage ductal carcinoma II ca
dc.subject.other Breast cancer ca
dc.subject.other Glycolysis ca
dc.subject.other Low glycemic index carbohydrates ca
dc.subject.other Mediterranean diet ca
dc.title ¿Una dieta mediterrània amb un consum d'hidrats de carboni de baix índex glucèmic concomitant amb el tractament terapèutic, ajuda a reduïr el carcinoma ductal invasiu de mama estadi II grup 1? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:59:10Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics